Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
27 wrzesień 2020
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
„Project managment” bez tajemnic – AMPM 2014

Już po raz czwarty w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się Akademia Młodego Project Managera . Coroczny projekt, którego organizatorami są Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków, Fundacja dla AGH oraz Grupa PM, składa się z cyklu wykładów i warsztatów. Spotkania te pozwalają studentom dowiedzieć się, jak profesjonalnie stworzyć i zaplanować projekt.

Cechą coraz częściej pożądaną przez pracodawców jest umiejętność zarządzania projektami w sposób metodyczny, usystematyzowany oraz skuteczny. Dlatego AMPM to niewątpliwa szansa do zdobycia cennej wiedzy, oczekiwanej przez przedsiębiorstwa i korporacje. Pomaga ona nam nie tylko w życiu zawodowym, ale czyni codziennie wyzwania oraz obowiązki łatwiejszymi do zorganizowania i zaplanowania. Wydarzenie to realizuje także misję nawiązywania współpracy i integracji środowiska studenckiego z biznesowym.

fot. arch.

W tegorocznej edycji w dniach 17 i 24 października, ponad 400 studentów uczestniczyło w dwóch wykładach w auli U-2. Dowiedzieliśmy się, jak stawiać swoje pierwsze kroki w dziedzinie project managment, budować zespół czy zarządzać ryzykiem, które towarzyszy nam, przy realizowanych projektach. Prelekcje przeprowadzili wykwalifikowani trenerzy z Grupy PM, panowie Michał Sadowski i Paweł Schmidt, którego wielu z nas dobrze zna, ponieważ prowadzi zajęcia w AGH.

Następnie, wyłonionych w procesie rekrutacyjnym 50 studentów wzięło udział w warsztatach, które odbyły się na początku grudnia w siedzibie organizatora Grupy PM i partnera merytorycznego firmy ASTOR. Pracując w zespołach projektowych, uczestnicy mieli szansę wykorzystać w sposób praktyczny zdobytą wcześniej wiedzę. Stawiając czoła postawionym im zadaniom, musieli zaplanować projekt, tak aby zakończył się sukcesem, ale również był zgodny z metodyką zarządzania projektami. To m.in. dzięki warsztatom prowadzonym przez Grupę PM oraz ASTOR, kilkoro studentów otrzymało propozycję odbycia stażów w podanych firmach. Tym samym dostając szansę na nabycie nowych umiejętności i doświadczenia w działach zarządzania projektami, marketingu czy automatyki z robotyką.

fot. arch.

Ważną częścią Akademii Młodego Project Managera był również konkurs „Mój Projekt”, w którym studenci dzielili się pomysłami na realizację własnego projektu. Była to kolejna okazja do skorzystania z wiedzy zdobytej podczas prelekcji. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Zwyciężczynią konkursu została Magdalena Zawartka, której projekt o wprowadzeniu na rynek samochodu napędzanego energią elektryczną, okazał się być najlepszym pośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych. Nagrodą za pierwsze miejsce jest udział w akredytowanym szkoleniu z Zarządzania Projektami PRINCE2®.

Statystyki z akademii pokazują, że oprócz wykształcenia inżynierskiego, studenci chcą rozwijać kompetencje menadżerskie i umiejętności miękkie. Tegoroczna edycja zdecydowanie poszerzyła grono młodych i ambitnych project managerów. Przez ostatnie 4 lata AMPM stworzyło możliwość zapoznania się z metodyką PRINCE2® ponad 1500 studentom. Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby przyszłe edycje również obfitowały w atrakcyjne wykłady oraz bloki szkoleniowe z efektywnego zarządzania projektami.

Marcin Kotlarz – BEST AGH Kraków
Marta Czubajewska – Fundacja dla AGH