GRANTY I PROJEKTY BADAWCZE - Tomasz Brylewski

Idź do spisu treści

Menu główne

GRANTY I PROJEKTY BADAWCZE

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Granty i projekty badawcze:

1) Projekt Badawczy Własny KBN nr 4 T08D 014 22, "Modyfikacja własności elektrycznych interkonektorów w układzie ceramika/metal na osnowie stali Fe-25Cr do zastosowania w ceramicznych ogniwach paliwowych", 2002-04, Akademia Górniczo-Hutnicza.

2) Projekt Badawczy Własny KBN nr 3 P407 041 07, "Wysokotemperaturowe nadprzewodzące struktury z warstwą buforową w konstrukcji mikrofalowych elementów mikropaskowych", 1994-96, Akademia Górniczo-Hutnicza.

3) Projekt Badawczy Własny MNiSW nr 7 T08D 035 15, "Metaliczne separatory z warstwą (La,Sr)CoO3 do zastosowania w ceramicznych ogniwach paliwowych", 1998-00, Akademia Górniczo-Hutnicza.


4) Projekt Badawczy Zamawiany PBZ/KBN 041/T08/14-05, "Stopy na osnowie faz międzymetalicznych", Zadanie badawcze: "Badania żaroodporności i żarowytrzymałości stopów na osnowie faz międzymetalicznych Ni-Al, Fe-Al i Ti-Al", 2004-07, Akademia Górniczo-Hutnicza.


5) Projekt Badawczy Własny MNiSW nr N N507 4635 33, "Metaliczne interkonektory w układzie metal/ceramika do zastosowania w ceramicznych ogniwach typu PCFC", 2008-10, Akademia Górniczo-Hutnicza.


6) Projekt Rozwojowy nr R 150 1902, "Materiały do konstrukcji wysokotemperaturowych ogniw paliwowych", 2009-12, Akademia Górniczo-Hutnicza.


7) Projekt Badawczy Międzynarodowy w ramach Programu Działań Zintegrowanych "Polonium" 330/N-POLONIUM/2008/0, "Wysokotemperaturowa korozja związków międzymetalicznych z układu Ti-Al", 2009-10, Akademia Górniczo-Hutnicza.


8) Projekt Badawczy Międzynarodowy UE (N°213389), "Innovative Dual mEmbrAne fueL-Cell" o akronimie IDEAL-Cell w ramach 7.PR w programie Współpraca w obszarze tematycznym Energia (wodór i ogniwa paliwowe), 2007-11, Akademia Górniczo-Hutnicza.

9) Projekt Badawczy OPUS3 NCN, "Właściwości strukturalne i elektryczne kompozytów na osnowie tetragonalnego ditlenku cyrkonu", 2013-15, Akademia Górniczo-Hutnicza.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego