PUBLIKACJE I MATERIAŁY KONFERENCYJNE - Tomasz Brylewski

Idź do spisu treści

Menu główne

PUBLIKACJE I MATERIAŁY KONFERENCYJNE

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Wykaz publikacji i materiałów konferencyjnych:


Rocznik 1990:

1) T.Brylewski, P.Izak

"Niektóre aspekty formowania przez zagęszczenie granulowanych mas ceramicznych"
Szkło i Ceramika 3 (1990) 8-12.


2) T.Brylewski, J.Koprowski, J.Obłąkowski, K.Przybylski

"Synthesis of high-TcY-Ba-Cu-O and Bi-Ca-Sr-Cu-O superconductors by sol-gel techniques"
Proceedings, 14th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics Chapter, Warszawa, September 24 1990, pp.31-34.


Rocznik 1991:

3) T.Brylewski, K.Przybylski

"DTA investigation of the tetragonal phase transition in the HTc superconductor Y-Ba-Cu-O system"
Proceedings, 5th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane, Poland, September 24 1991. (Abstract SM-5/TH, p.27).


4) T.Brylewski, K.Przybylski

"Preparation of superconducting (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O system by chelating method"
Proceedings, 5th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane, Poland, September 24 1991. (Abstract PM-3, p.31)

5) K.Przybylski, T.Brylewski , J.Koprowski, J.Obłąkowski

"Pb-modyfication of BSCCO oxides for thick-film superconducting paste composition"
Proceedings, 15th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics Chapter, Krakow, September 16 1991, pp.29-33.


Rocznik 1992:

6) J.Koprowski, K.Przybylski, T.Brylewski

"Superconducting spiral inductive elements manufactured by laser trimming of Y-Ba-Cu-O thick-film"
Proceedings, 16th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics Chapter, Krakow, September 28 1992. (Abstract)

7) K.Przybylski, J.Koprowski, T.Brylewski

"Laser trimming of superconducting elements from Y-Ba-Cu-O thick-films"
Proceedings, Joint Europe Conferences on Superconductivity ICMAS 21 October, 1992, Paris, Subject Editors C.W. Chu and J.Fink, IITT - International France (1992) pp.61-65.

8) K.Przybylski, T.Brylewski

"Synthesis of high-Tc (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O and Y-Ba-Cu-O superconductors by sol-gel technique"
Proceedings, Joint Europe Conferences on Superconductivity ICMAS 21 October, 1992, Paris, Subject Editors C.W. Chu and J.Fink, IITT - International France (1992) pp.67-72.


Rocznik 1993:

9) T.Brylewski, K.Przybylski

"The physicochemical properties of high-Tc (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O and Y-Ba-Cu-O superconductors prepared by sol-gel technique"
IEEE Transactions Applied Superconductivity 1 (1993) 737-744.


10) T.Brylewski, K.Przybylski, T.Ściężor, A.Kołodziejczyk

"Influence of sintering temperature on the superconducting properties of YBa2Cu3O7-x prepared by sol-gel technique"
Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN 42 (1993) 143-148.

11) T.Ściężor, J.Chmist, R.Zalecki, A.Kołodziejczyk, T.Brylewski, K.Przybylski

"The magnetic field effect on the dynamic susceptibility of HTc superconducting system Y-Ba-Cu-O"
Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN 42 (1993) 155-157.

12) K.Przybylski, T.Brylewski

"The application of the sol method to preparation of ceramic superconductors"
Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN 43 (1993) 179-182.


Rocznik 1994:

13) K.Przybylski, T.Brylewski, T.Ściężor, A.Kołodziejczyk

"Dependence of microstructure and superconducting properties on the preparation procedure in the BiSrCaCuO and (Bi,Pb)SrCaCuO systems"
Molecular Physics Reports 7 (1994) 185-193.

14) T.Ściężor, R.Zalecki, W.M.Woch, J.Chmist, A.Kołodziejczyk, T.Brylewski, K.Przybylski

"AC-susceptibility and magnetic field penetration for high-Tc superconductors"
Molecular Physics Reports 7 (1994) 243-248.

15) T.Ściężor, T.Brylewski, J.Chmist, R.Zalecki, W.M.Woch, A.Kołodziejczyk, K.Przybylski

"Influence of microstructure on absorption of A.C. magnetic field in the YBaCuO superconductors prepared by sol-gel technique"
Proceedings, International Conference, AMPERE WORKSHOP on Magnetic Resonances and Microwave Absorption in the High-Tc  Superconducting Materials, Poznań, April 10-13, 1994. (Abstract).


16) W.M.Woch, T.Ściężor, A.Kołodziejczyk, J.Chmist, Z.Trybuła, J.Stankowski, T.Brylewski, K.Przybylski

"Phase-diagram of sol-gel YBaCuO type high temperature superconductors at low magnetic fields"
Proceedings, International Symposium "Properties of f-electron Compounds" 27-30 June 1994, UJ, Kraków, Poland (1994) pp.142-149.


17) K.Przybylski, T.Brylewski

"The microstructure and physicochemical properties of the HTS YBCO, BPSCCO and BSCCO materials prepared by sol-gel technique"
Proceedings, International Symposium "Properties of f-electron Compounds" 27-30 June 1994, UJ, Kraków, Poland (1994) pp.150-157.


18) A.Kołodziejczyk, T.Ściężor, W.Woch, J.Chmist, Z.Trybuła, J.Stankowski, T.Brylewski, K.Przybylski

"Magnetic field penetration and H-T phase diagram of YBaCuO sol-gel superconductors by susceptibility and microwave absorption data"
Physica C 235-240 (1994) 1833-1834. (IF = 3.258)


Rocznik 1995:

19) T.Brylewski, K.Przybylski

"Effect of phase composition and microstructure on magnetic properties of superconducting ceramic YBaCuO samples obtained by a sol-gel method"
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego, Universitatis Iagellonicae Acta Chimica
Fasciculus XXXVII (1995) 259-270.


20) W.M.Woch, T.Ściężor, A.Kołodziejczyk, J.Chmist, Z.Trybuła, J.Stankowski, T.Brylewski, K.Przybylski

"Mixed state of sol-gel YBaCuO type high temperature superconductors"
 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 140-144 (1995) 1311-1312. (IF = 1.063)


21) K.Przybylski, T.Brylewski, M.Bućko

"The effect of calcination conditions on the superconducting properties of YBaCuO bulk  samples"
Journal of Thermal Analysis 45 (1995) 1099-1108. (IF = 0.429)


22) K.Przybylski, T.Brylewski

"The formation of superconducting oxide phases in the (Bi,Pb)SrCaCuO system studied by thermogravimetry"
Journal of Thermal Analysis 45 (1995) 1135-1143. (IF = 0.429)


23) T.Ściężor, W.M.Woch, R.Zalecki, J.Chmist, A.Kołodziejczyk, T.Brylewski, K.Przybylski

"AC field penetration into the granular sol-gel YBa2Cu3Ox"
Materiały V-go Krajowego Sympozjum Nadprzewodnictwa Wysokotemperaturowego, Kazimierz Dolny, 22-25 stycznia, 1995. (Abstract POSTER II-22)


24) W.M.Woch, A.Kołodziejczyk, T.Ściężor, J.Chmist, R.Zalecki, T.Brylewski, K.Przybylski

"AC susceptibility of YBa2Cu3Ox prepared by the sol-gel method"
Materiały V-go Krajowego Sympozjum Nadprzewodnictwa Wysokotemperaturowego, Kazimierz Dolny, 22-25 stycznia, 1995. (Abstract POSTER II-24)


25) K.Przybylski, T.Brylewski, D.Kalarus, J.Koprowski, M.Bućko

"Fabrication and properties of superconducting YBaCuO thick films for application in microelectronics hybrid systems"
Proceedings, 1st Polish-US Conference on High Tc Superconductivity, Wrocław, September 11-15, 1995. (Abstract A-8, p.48)


26) D.Kalarus, T.Brylewski, K.Przybylski

"Wykorzystanie żelowych prekursorów cytrynianowych w otrzymywaniu proszków i cienkich warstw nadprzewodzących w układzie YBaCuO"
Materiały Zjazdu Naukowego PTCh i SITPChem, Lublin '95, 25-28 września 1995. (Streszczenie S-12 K-3)

27) M.Bućko, T.Brylewski, K.Przybylski

"Otrzymywanie glinianu lantanu LaAlO3 metodą współstrącania"
Materiały Zjazdu Naukowego PTCh i SITPChem, Lublin '95, 25-28 września 1995. (Streszczenie S-12 P-8)

Rocznik 1996:

28) T.Maruyama, M.Nanko, T.Brylewski, M.Tanaka

High temperature oxidation of Fe-Cr alloy for a separator of solid oxide fuel cells"
Proceedings, 26th Fall Meeting of Japan Petroleum Institute in Kyoto, May 26, 1996. (Abstract)


Rocznik 1997:

29) T.Maruyama, T.Brylewski, M.Nanko, K.Przybylski

"High temperature oxidation of an Fe-Cr ferritic alloy (SUS 430) as an interconnector in solid oxide fuel cell operating at 1073 K"
Proceedings, 5th International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells, Aachen, Germany, June 2-5, 1997. (Abstract)


30) K.Przybylski, J.Koprowski, T.Brylewski, J.Prażuch

"Physicochemical properties of superconducting Y-Ba-Cu-O and (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O thick films on ceramic substrates"
Ceramics, Polish Ceramic Bulletin PAN 53 (1997) 55-65.

31) T.Brylewski, J.Prażuch, K.Przybylski

"Metaliczne separatory z przewodzącą warstwą (La,Sr)CoO3 w konstrukcji ceramicznych ogniw paliwowych "
Ceramika,  Polski Biuletyn Ceramiczny PAN  54 (1997) 197-205.


Rocznik 1998:

32) K.Przybylski, A.Morawski, T.Łada, A.Paszewin, T.Brylewski

"Microstructure and physicochemical properties of (Hg,Pb)-Ba-Ca-Cu-O (1223) superconducting bulk samples obtained by high pressure gas method"
Proceedings, 2nd Polish-US Conference on High Temperature Superconductivity”, Wrocław-Kudowa, August  17-21, 1998. (Abstract P-30)


33) T.Brylewski, T.Maruyama, M.Nanko, K.Przybylski

"Zastosowanie metalicznych separatorów z przewodzącą warstwą (La,Sr)CoO w konstrukcji ceramicznych ogniw paliwowych "
Materiały XLI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września, 1998. (Streszczenie S2P38).

34) T.Brylewski, T.Maruyama, M.Nanko, K.Przybylski

"Oxidation process on the Fe-16Cr alloy coated with (La,Sr)CoO3 layer for SOFC application "
Proceedings, 11th French-Polish Seminar, Reactivity of Materials, Chalon sur Saône, France, September 7-9, 1998. (Abstract 35).


Rocznik 1999:

35) T.Brylewski, T.Maruyama, M.Nanko, K.Przybylski

"TG measurements of the oxidation kinetics of Fe-Cr alloy with regard to its application as a separator in SOFC"
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 55 (1999) 681-690.
(IF = 0.607)


36) K.Przybylski, J.Prażuch, T.Brylewski, T.Maruyama

"Oxidation properties of Fe-Cr ferritic alloys coated with (La,Sr)CoO3 for SOFC application"
Proceedings, 14th International Corrosion Congress Co-operation in Corrosion Control, Cape Town, South Africa, 26th September to 1st October 1999, Vol.2, paper 122,0.


Rocznik 2000:

37) K.Przybylski, T.Brylewski, J.Prażuch

"High temperature oxidation of Fe-Cr steels with regard to their application as interconnectors for Solid Oxide Fuel Cells"
Schriften des Forschungszentrums Jülich, Reihe Energietechnik/Energy Technology (Germany), Vol.15, Part II (2000) 741-744.

38) K.Przybylski, T.Brylewski, J.Prażuch

"Synthesis and physicochemical properties of (La,Sr)CoO3 for SOFC application"
Schriften des Forschungszentrums Jülich, Reihe Energietechnik/Energy Technology (Germany) Vol.15, Part II (2000) 745-748.

39) J.Prażuch, T.Brylewski, K.Przybylski, J.Morgiel

"Interaction of (La,Sr)CoO3 thick films with Fe-25Cr steel in SOFC's cathode operating conditions at 1073K in air"
Ceramics, Polish Ceramic Bulletin PAN 61 (2000) 167-171.


40) T.Brylewski, J.Prażuch, K.Przybylski

"High-temperature corrosion of Fe-Cr steels in H2/H2O gas mixture and air atmospheres for the planar SOFC application"
Ceramics, Polish Ceramic Bulletin PAN 61 (2000) 221-231.

41) K.Przybylski, J.Morgiel, J.Prażuch, T.Brylewski

"TEM investigation of (La,Sr)CoO3 coating layer on Fe-Cr steel with regards to SOFC application"
Proceedings, 3rd Japanese-Polish Joint Seminar on Materials Analysis, hotel Antałówka Zakopane, Poland, 16-19 July, 2000, pp.29-30.


42) A.Jaroń, T.Brylewski, K.Przybylski

"Synthesis of superconducting La2CuO4 by sol-gel method using EDTA as a complexing agent"
Proceedings, 8th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA 8" September 3-8, 2000, Zakopane, Poland, 265.  (Abstract IV-P31, pp.265-266).


Rocznik 2001:

43) A.Jaroń, T.Brylewski, K.Przybylski

"Synthesis and properties of superconducting La2CuO4F"
Proceedings, IX School on High Temperature Superconductivity", Krynica-Czarny Potok, June 10-14, 2001, pp.69-79.


44) J.Niewolski, T.Zając, A.Kołodzieczyk, W.M. Woch, K.Przybylski, T.Brylewski, W.Koenig, G.Gritzner

"Microwave magnetoabsorption of high-temperature superconductors"
Proceedings, IX School on High Temperature Superconductivity", Krynica-Czarny Potok, June 10-14, 2001, pp.157-164.


45) K.Przybylski, T.Brylewski, A.Morawski, T.Łada

"Sol-gel synthesis of Ba2Ca2Cu3Ox precursor for high-Tc superconductors (Hg,Pb)Ba2Ca2Cu3Oy"
Proceedings, IX School on High Temperature Superconductivity", Krynica-Czarny Potok, June 10-14, 2001, 175-187.


46) P.Juzoń, T.Brylewski, K.Przybylski

"Mechanizm reakcji oddziaływania przewodzącej warstwy (La,Sr)CoO3 ze stalą ferrytyczną Fe-Cr w atmosferach pracy ceramicznych ogniw paliwowych"
Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN 66/2 (2001) 725-732.

47) K.Przybylski, T.Brylewski, A.Morawski, T.Łada

"Ba2Ca2Cu3Ox precursor effects on synthesis of (Hg,Pb)Ba2Ca2Cu3Ox superconductor"
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 65 (2001) 391-398. (IF = 0.545)


48) T.Łada, K.Przybylski, A.Morawski, J.Prażuch, T.Brylewski

"Application of high pressure DTA for high pressure Liquid Phase Epitaxy of doped mercury and thallium HTS superconductors"
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 66 (2001) 611-615. (IF = 0.545)


49) T.Brylewski, M.Nanko, T.Maruyama, K.Przybylski

"Application of Fe-16Cr ferritic alloy to interconnector for a solid oxide fuel cell"
Solid State Ionics 143 (2001) 131-150. (IF = 1.534)


50) T.Brylewski, M.Nanko, T.Maruyama, K.Przybylski

"Ferritic alloy for SOFC interconnect"
Fuel Cells Bulletin 4 (2001) 13.


Rocznik 2002:

51) T.Brylewski, K.Przybylski, J.Morgiel

"Interfacial interactions between (La,Ca)CrO3 thick film and Fe-25Cr steel substrate with regard to the operating conditions of SOFC"
Proceedings of Seminar on Nanotechnology for Fabrication of Hybrid Materials and 4th Japanese-Polish Joint Seminar on Materials Analysis, Tateyama Kokusai Hotel, Toyama, Japan, 6-8 November, 2002, pp.89-92.

52) A.Morawski, T.Łada, T.Brylewski, J.Prażuch, K.Przybylski

"High gas pressure treatments of MgB2 material"
Proceedings, 3rd Polish-US Workshop on Superconductivity and Magnetism of Advanced Materials, Lądek Zdrój, Poland July 14-19, 2002. (Abstract IP08)

53) T.Łada, A.Morawski, T.Brylewski, J.Prażuch, K.Przybylski

"Comparison of some physic-chemical properties of MB2 wires obtained with various Methods"
Proceedings, 3rd Polish-US Workshop on Superconductivity and Magnetism of Advanced Materials, Lądek Zdrój, Poland July 14-19, 2002. (Abstract IIP05)


Rocznik 2003:

54) T.Brylewski, K.Przybylski, M.Bućko, J.Morgiel

"Oxidation properties of Fe-25Cr steel coated with thick (La,Ca)CrO3 film for SOFC application"
High Temperature Corrosion and Materials Chemistry IV, Electrochemical Society Proceedings 16 (2003) pp.159-169.


55) K.Przybylski, T.Brylewski, M.Bućko, J.Prażuch, A.Morawski, T.Łada

"Synthesis and properties of superconducting (Hg,Re)Ba2Ca2Cu3O8+d thick films on polycrystalline LaAlO3 substrate obtained by screen-printing method"
Physica C 387 (2003) 225-229.
(IF = 1.192)

56) J.Niewolski, A.Kołodziejczyk, T.Zając, W.M.Woch, Z.Tarnawski, K.Przybylski, T.Brylewski, G.Gritzner, M.Enengl, W.König, O.Heiml

"Microwave Josephson absorption of high-temperature superconductors"
Physica C 388-389 (2003) 465-466. (IF = 1.192)


57) T.Brylewski, K.Przybylski, J.Morgiel

"Microstructure and properties of Fe-25Cr/ (La,Ca)CrO3 composite interconnector in SOFC operating conditions"
Materials Chemistry and Physics 81 (2003) 434-437. (IF = 1.183)


58) M.Bućko, T.Brylewski, K.Przybylski

"Stabilność chromitu lantanu modyfikowanego wapniem w atmosferze powietrza i mieszaniny H2/H2O"
Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN 80 (2003) 541-546.

59) T.Brylewski, M.Bućko, K.Przybylski

"Modyfikacja własności elektrycznych interkonektorów w układzie ceramika/metal na osnowie stali Fe-25Cr do zastosowania w ceramicznych ogniwach paliwowych"
Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN 80 (2003) 875-880.

60) K.Przybylski, T.Brylewski, A.Stawiarski

"Kinetyka i mechanizm korozji stopów TiAl, TiAlAg i TiAlNb w atmosferze SO2"
Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN 80 (2003) 881-886.

61) K.Przybylski, T.Brylewski, A.Stawiarski, T.Narita

"Siarkowanie stopów TiAl-2 % at.-X (X = Ag, Nb) w mieszaninach H2S/H2"
Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN 80 (2003) 887-892.

Rocznik 2004:

62) K.Przybylski, T.Brylewski, A.Stawiarski, T.Narita

"High temperature corrosion of TiAl 2-5 at-%X (X=Ag,Cr,Nb) alloys in SO2 and H2S-H2 atmospheres"
Materials Science Forum 461-464 (2004) 497-504.
(IF = 0.498)

63) K.Przybylski, T.Brylewski, J.Morgiel

"Interfacial interactions between some La-based perovskite thick films and ferritic steel substrate with regard to the operating conditions of SOFC"
Materials Science Forum 461-464 (2004) 1099-1106.
(IF = 0.498)

64) T.Brylewski, J.Dąbek, K.Przybylski

"Oxidation kinetics study of the iron-based steel for solid oxide fuel cell application"
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 77 (2004) 207-216.
(IF = 1.478)


Rocznik 2005:

65) T.Brylewski

"Przewodzące warstwy o strukturze perowskitu na ferrytycznej stali wysokochromowej jako interkonektory do SOFC"
Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN 91 (2005) 323-330.

66) T.Brylewski, K.Przybylski

"Mikrostruktura zgorzelin na żaroodpornych stalach ferrytycznych typu chromia formers stosowanych w konstrukcji interkonektorów do SOFC"
Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN 91 (2005) 717-724.

67) T.Brylewski, K.Przybylski

"The oxidation behaviour of Fe-25Cr/(La,Ca)CrO3 composite in air, H2/H2O and CH4/H2O atmospheres for SOFC interconnect"
Ceramics, Polish Ceramic Bulletin PAN 92 (2005) 75-82.

68) K.Przybylski, T.Brylewski, J.Prażuch, A.Stawiarski

"Sulphidation/oxidation of TiAl-base alloys in SO2 atmosphere"
Ceramika, Polish Ceramic Bulletin PAN 92 (2005) 111-119.

69) K.Przybylski, T.Brylewski, J.Prażuch, M.Bućko, J.Morgiel

"Interconnector materials for the planar solid oxide fuel cell (SOFC) application "
Portable and emergency energy sources
from materials to systems, International Workshop, 16th-22nd September 2005, Primorsko, Bulgaria: Proceedings/eds. A.Momchilov, P.Andreev;  Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Electrochemistry and Energy Systems, Centre of Excellence Portable and Emergency Energy Sources “POEMES”, 2005, pp. L14L14-34.


Rocznik 2007:

70) K.Przybylski, T.Brylewski

"Oxidation properties of metal/ceramic interconnectors in air, Ar-H2-H2O and Ar-CH4-H2O atmospheres for SOFCs "
Ochrona przed Korozją Nr 11s/A/2007, 139-142.


Rocznik 2008:

71) T.Brylewski, K.Przybylski

"The physicochemical properties of coated chromia-forming stainless steel with Mn-based spinel thick films for SOFC interconnects"
Proceedings, The International Seminar ”Diffusion and Reactions: Multiscale Phenomena” DIFREA 2008 (On the occasion of the 80th birthday anniversary of Professor Stanislaw Mrowec), AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, September 12, 2008. (Abstract).


72) T.Brylewski, J.Dąbek, K.Przybylski

"Utlenianie żaroodpornej ferrytycznej stali w atmosferze mieszaniny gazu Ar-H2-H2O"
Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN 103 (2008) 25-32.


73) T.Brylewski

"Fizykochemiczne właściwości materiałów kompozytowych w układzie metal/ceramika przewidzianych do konstrukcji metalicznych interkonektorów w SOFC
Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN 103 (2008) 203-210.


74) T.Brylewski

"Zjawisko parowania chromu podczas utleniania metalicznych interkonektorów w warunkach pracy SOFC "
Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN 103 (2008) 211-218.


75) T.Brylewski, K.Przybylski

"Perovskite and spinel functional coatings for metallic SOFC interconnects"
Materials Science Forum, 595-598 (2008) 813-822.


76) T.Brylewski, K.Przybylski

"Oxidation properties of coated Fe-25Cr steel with regard to the chromium vaporization effects under SOFC cathode operation conditions"
The Annales de Chimie
Science des matériaux, 33 Suppl. 1 (2008) 75-82.  (IF = 0.551)

77) T.Brylewski

"Metaliczne interkonektory w układzie metal/ceramika do zastosowania w ogniwach paliwowych SOFC "
Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN 107 (2008) 1-205.


Rocznik 2009:

78) S.Chevalier, G.Caboche, K.Przybylski, T.Brylewski

"Effect of nano-layered coatings on the electrical conductivity of oxide scale grown on ferritic steels"
Journal of Applied Electrochemistry, 39 (2009) 529-534.
(IF = 1.697)

79) S.Presto,  A.Barbucci, M.Viviani, Z.Ilhan, S.A.Ansar, D.Soysal, A.Thorel, J.Abreu, A.Chesnaud, T.Politova, K.Przybylski, J.Prazuch,

T.Brylewski, Z.Zhao, D.Vladikova, Z.Stoynov

"IDEAL-Cell, an Innovative Dual mEmbrAne fuel-Cell: Fabrication and Electrochemical Testing of First Prototypes"
Proceedings of the International Workshop ADVANCES AND INNOVATIONS IN SOFCs September 13-17, 2009 Katarino, Bulgaria, pp. 9-14.


80) K.Przybylski, T.Brylewski, J.Dąbek, J.Prażuch

"The Properties of Fe-25Cr Steel Coated with Mn-Based Spinel Thick Films in Air for SOFC Metallic Interconnects"
Proceedings of the International Workshop ADVANCES AND INNOVATIONS IN SOFCs, September 13-17, 2009 Katarino, Bulgaria, pp. 119-124.


81) K.Przybylski, J.Prażuch, T.Brylewski, B.Jastrzębski

"Oxidation behavior of (La,Sr)(Cr,V)O3 coated Crofer 22 APU alloy for SOFC interconnects "
Proceedings of the International Workshop ADVANCES AND INNOVATIONS IN SOFCs September 13-17, 2009 Katarino, Bulgaria, pp. 125-130.


82) K.Przybylski, P.Pasierb, J.Prażuch, T.Brylewski

"The Properties and Chemical Stability of BaCe1-xMxO3-δ and SrCe1-xMxO3-δ Protonic Conductors "
Proceedings of the
European FUEL CELL FORUM, 29 June 2 July 2009 Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Lucerne Switzerland, pp.1-10.


83) K.Przybylski, J.Prażuch, T.Brylewski, B.Jastrzębski

"Cyclic Oxidation of (La,Sr)(Cr,V)O3 Coated Crofer 22 APU Alloy for SOFC Interconnects "
Proceedings of the
European FUEL CELL FORUM, 29 June 2 July 2009 Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Lucerne Switzerland, pp.1-12.


84) K.Przybylski, T.Brylewski, J.Dąbek, J.Prażuch

"The Physicochemical Properties of Chromia-Forming Stainless Steel Coated with Mn-Based Spinel Thick Films in the cathodic Atmosphere of SOFC "
Proceedings of the
European FUEL CELL FORUM, 29 June 2 July 2009 Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Lucerne Switzerland, pp.1-9.

85) G.Caboche, J.-F.Hochepied, P.Piccardo, K.Przybylski, R.Ruckdäschel, M.-R.Ardigó, E.Fatome, S.Chevalier, A.Perron, L.Combemale, M.Palard,

J.Prazuch, T.Brylewski
"Compatibility and Reactivity Between Materials in an Innovative Dual Membrane Fuel-Cell (IDEAL-Cell) Design "
ECS Transactions 25 (2) (2009) 763-772.


86) S.Presto, A.Barbucci, M.Viviani, Z.Ilhan, S.A.Ansar, D.Soysal, A.Thorel, J.Abreu, A.Chesnaud, T.Politova, K.Przybylski, J.Prazuch, T.Brylewski,

Z.Zhao, D.Vladikova, Z.Stoynov,

"IDEA:L-Cell, an Innovative Dual mEmbrAne fueL-Cell: Fabrication and Electrochemical Testing of First Prototypes "
ECS Transactions 25 (2) (2009) 773-782.


87) P.Piccardo, R.Amendola, P.Genocchio, P.Gannon, K.Przybylski, J.Prazuch, T.Brylewski, R.Ruckdäschel, S.Chevalier, G.Caboche, S.Fontana

"Coatings on metallic interconnects for high temperature FC: to protect or to react? "
European Federation of Corrosion Workshop, Solutions for High temperature corrosion Protection in Energy Conversion Systems, September 30-October 2, 2009 DECHEMA-House Frankfurt am Main/Germany, Book of Abstracts, EFC-Event No.321, p.50-51.


88) K.Przybylski, T.Brylewski, J.Prażuch, J.Dąbek

"Oxidation behaviour of some ferritic stainless steel in the Ar-H2-H2O gas mixture "
European Federation of Corrosion Workshop, Solutions for High temperature corrosion Protection in Energy Conversion Systems, September 30-October 2, 2009 DECHEMA-House Frankfurt am Main/Germany, Book of Abstracts, EFC-Event No.321, p.101-102.


89) K.Przybylski, J.Prażuch, T.Brylewski, J.Dąbek

"Kinetyka utleniania stopów TiAl i TiAlNb w powietrzu i w mieszaninach gazowych powietrze-H2O "
Ochrona przed korozją 11/2009, 576.

Rocznik 2010:


90) K.Przybylski, J.Prażuch, T.Brylewski

"Wysokotemperaturowe utlenianie i siarkowanie stopów TiAl-2-8%X (X=Nb,Ag,Cr) w powietrzu, SO2 oraz mieszaninach H2S-H2"

XVIII Ogólnopolska Szkoleniowa Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA: SYSTEMY, MATERIAŁY, POWŁOKI, Ustroń-Jaszowiec 14-16 kwietnia 2010 r.


91) J.Prażuch, T.Brylewski, K.Przybylski

"Właściwości wysokotemperaturowego utleniania stopu Crofer 22 APU z warstwą (La,Sr)(Cr,V)O3 do zastosowania w ogniwach SOFC"
XVIII Ogólnopolska Szkoleniowa Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA: SYSTEMY, MATERIAŁY, POWŁOKI, Ustroń-Jaszowiec 14-16 kwietnia 2010 r.


92) T.Brylewski

"Metaliczne interkonektory w konstrukcji ogniw paliwowych SOFC"
Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych Nr 5 (2010) 53-62.


93) K.Przybylski,T.Brylewski

"Physicochemical properties of steel/coating composite interconnectors for planar-type Solid Oxide Fuel Cell "
Ochrona przed korozją Nr 11/2010, 528-534.

94) T.Brylewski

"Metaliczny interkonektor jako istotny element ogniwa paliwowego ze stałym elektrolitem tlenkowym SOFC "
Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials/ Nr 62 (3) (2010) 415-428.

95) T.Brylewski

"Interkonektor ważny element ogniw SOFC "
III Szkoła Letnia Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 15-17 wrzesień 2010, AGH, Kraków. Referat zaproszony.


96) T.Brylewski, J.Dąbek, J.Prażuch, K.Przybylski

"Wpływ Y i Y2O3 na poprawę właściwości fizykochemicznych stali ferrytycznej Fe-25Cr z przeznaczeniem na interkonektory do ogniw paliwowych ze stałym elektrolitem SOFC "

Ochrona przed korozją Nr 11/2010. (Streszczenie p.653)


Rocznik 2011:

97) K.Przybylski,T.Brylewski

"Interface Reactions between Conductive Ceramic Layers and Fe-Cr Steel Substrates in SOFC   Operating Conditions"
Materials Transactions 52 (3) (2011) 345-351.
(IF = 0.699)

98) J.Prażuch, K.Przybylski, S.Chevalier, T.Brylewski,

"High Temperature Oxidation of TiAl and TiAl8Nb alloys in Air"
Materials Science Forum 696 (2011) 389-394.


99) T.Brylewski, K.Przybylski

"Perovskite and Spinel-Based Protective Coatings for Solid Oxide Fuel Cell Interconnects"

Physical Properies and Application of Advanced Materials, Eds. Shixun Cao, Atsushi Saiki, Shujuan Yuan, Shanghai University Press, 2011, pp. 53-59.

100) R.Gaweł, K.Przybylski, R.Gajerski, T.Brylewski

"Properties of the Electrolyte Composites BaCe0.85Y0.15O3-d + Ce0.85Y0.15O2-d  for uUse in a Dual PCFC-SOFC Fuel Cell"
Physical Properties and Application of Advanced Materials, Eds. Shixun Cao, Atsushi Saiki, Shujuan Yuan, Shanghai University Press, 2011, pp. 60-64.


101) A.Kruk, T.Brylewski, K.Przybylski

"Structure and Electrical Properties of the Manganese Cobaltite Spinel Solid Solution Prepared by Soft-Chemistry Route"

Physical Properies and Application of Advanced Materials, Eds. Shixun Cao, Atsushi Saiki, Shujuan Yuan, Shanghai University Press, 2011, pp. 65-68.

102) M.Stygar, T.Brylewski

"Aktualny stan wiedzy w zakresie badań właściwości fizykochemicznych metalicznych interkonektorów przeznaczonych do konstrukcji stosu ogniw paliwowych SOFC"
Nowe trendy w naukach inżynieryjnych, Tom 1 pod red. Marcin Kuczera, Creative Science
Monografia 2011, Wyd. CREATIVETIME (2011) 127-136 .


103) K.Przybylski, J.Prażuch, T.Brylewski, R.Amendola, S.Presto, M.Viviani

"Chemical stability study of Barium Cerate - based ionic conducting materials"
International Workshop ADVANCES AND INNOVATIONS IN SOFCs 2: FROM MATERIALS TO SYSTEMS, September 11-16, 2011 Katarino, Bulgaria, pp. 62-71 .


Rocznik 2012:


104) A.Kruk, T.Brylewski, A.Adamczyk, W.Kucza, K.Przybylski

"Badania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie Mn-Co-O otrzymywanych metodami chemii mokrej  "

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials/ Nr 64 (1) (2012) 120-130.

105) M.Miszczyk, E.Dziekan, K.Przybylski, T.Brylewski, R.A.Gaweł, A.Kruk

"Fizykochemiczne właściwości materiałów w układzie Crofer 22 APU/La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3 na interkonektory do zastosowania w SOFC  "

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials/ Nr 64 (1) (2012) 131-141.


106) T.Brylewski, J.Dąbek, K.Przybylski, J.Morgiel, M.Rękas

"Screen-printed (La,Sr)CrO3 coatings on ferritic stainless steel interconnects for SOFCs using nanopowders prepared by means of ultrasonic spray pyrolysis"
Journal of Power Sources 208 (2012) 86-95.
(IF = 5.006)

107) M.Stygar, T.Brylewski, M.Rękas

"Effects of changes in MOLB-type SOFC cell geometry on temperature distribution and heat transfer rate in interconnects "
International Journal of Heat and Mass Transfer 55 (2012) 4421-4426 .
(IF = 2.913)


108) T.Brylewski, A.Kruk, A.Adamczyk, W.Kucza, M.Stygar, K.Przybylski

"Synthesis and characterization of the manganese cobaltite spinel prepared using two “soft chemical” methods "
Materials Chemistry and Physics 137 (2012) 310-316 .
(IF = 2.385)

109)  A.Kruk, M.Stygar, T.Brylewski, K.Przybylski

"Mn-Co spinel protective conductive coating on ferritic stainless steel for SOFC interconnect applications"

Proceedings of the 7th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials, 17-20 June 2012 Trondheim, Norway, Editors: R.Bjørge, F.J.H.Ehlers and R.Holmestad, NTNUTrondheim Norwegian University of Science and Technology, p.140.

110) K.Obal, Z.Pędzich, T.Brylewski, M.Rękas

"Modyfication of yttria-doped tetragonal zirconia polycrystal ceramics"
International Journal of Electrochemical Science 7 (2012) 6831-6845.
(IF = 3.729)


111) A.Kruk, M.Stygar, T.Brylewski

"Badania fizykochemiczne układu interkonektor-katoda do stałotlenkowych ogniw paliwowych typu IT-SOFC"
Materiały Konferencyjne VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków
Korzkiew, Wyd. Grupa Naukowa Pro Futuro Kraków, Fundacja dla AGH, 2012, 335-344.


112) M.Stygar, A.Kruk, T.Brylewski

"Protective and conductive (La,Ca)CrO3/Crofer 22APU composite layers as metallic interconnects for intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs)"
Polska Ceramika 2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 9-12 września 2012. (Abstract, p.139).


113) E.Durda, R.A.Gaweł, A.Kruk, T.Brylewski, K.Przybylski

"Mikrostruktura i właściwości elektryczne materiałów kompozytowych w układzie interkonektor/katoda/elektrolit do zastosowania w protonowych stało-tlenkowych ogniwach paliwowych typu SOFC-H+"

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials/ Nr 64 (3) (2012) 423-432.


114) R.A.Gaweł, K.Przybylski, R.Gajerski, T.Brylewski, M.Viviani

"Badania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie BaCe0,85Y0,15O3-δ i Ce0,85Y0,15O2-δ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFC"

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials/ Nr 64 (4) (2012) 577-583.

Rocznik 2013:

115) M.Stygar, T.Brylewski

"Towards a hydrogen economy in Poland"
International Journal of Hydrogen Energy 38 (2013) 1-9.
(IF = 4.402)

116) Z.Żurek, T.Brylewski, A.Jaroń, E. Chmura

"Area specific resistance of the scale formed on Crofer 22APU ferritic steel in atmospheres containing SO2"
Solid State Ionics 234 (2013) 33-39.
(IF = 2.046)

117) A.Thorel, J.Abreu, A.Ansar, A.Barbucci, T.Brylewski, A.Chesnaud, Z.Ilhan, P.Piccardo, J.Prażuch, S.Presto, K.Przybylski, D.Soysal, Z.Stoynov,

M.Viviani, D.Vladikova
"Proof of Concept for the Dual Membrane Cell. Part I: Fabrication and Electrochemical Testing of First Prototypes "
Journal of the Electrochemical Society 160 (2013) F360-F366.
(IF = 2.588)

118) A.Kruk, M.Stygar, T.Brylewski

"Mn-Co spinel protective-conductive coating on AL453 ferritic stainless steel for IT-SOFC interconnect applications"

Journal of Solid State Electrochemistry 17 (2013) 993-1003. (IF = 2.131)


119) T.Brylewski, M.M.Bućko

"Low-temperature synthesis of lanthanum monoaluminate powders using the coprecipitation-calcination technique"
Ceramics International 39 (2013) 5667-5674 .
(IF = 1.789)


120) A.Kruk, M.Stygar, T.Brylewski, K.Przybylski

"Mn1.5Co1.5O4 spinel conducting coatings on AL453 ferritic steel with regard to application as interconnect in IT-SOFC"

Archives of Metallurgy and Materials 58 (2013) 377-381. (IF = 0.487)

121) K.Przybylski, J.Prażuch, T.Brylewski, E.Durda

"High temperature oxidation behavior of TiAl8Nb alloy"

Archives of Metallurgy and Materials 58 (2013) 477-480. (IF = 0.487)


122) M.Stygar, T.Brylewski

"Perspektywy rozwoju technologii wodorowych w zastosowaniach stacjonarnych"
Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3, Tom I pod red. Marcin Kuczera, Creative Science
Monografia 2012, Wyd. CREATIVETIME (2012) 204-208.


123) T.Brylewski, A. Gil, A.Rakowska, S.Chevalier, A.Adamczyk, J.Dąbek, A.Kruk, M.Stygar, K.Przybylski

"Improving the physicochemical properties of Fe-25Cr ferritic steel for SOFC interconnects via Y-implantation and Y2O3-deposition "
Oxidation of Metals 80 (2013) 83-111.
(IF = 1.404)

124) T.Brylewski, M.Bućko, J. Dąbek, A.Rakowska, K.Przybylski

"Fizykochemiczne właściwości układu warstwowego Fe-25Cr/(La,Ca)CrO3 w atmosferze powietrza i mieszanin gazów Ar-H2-H2O i Ar-CH4-H2O"

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials/ Nr 65 (1) (2013) 8-19.

125) T.Brylewski, A.Kruk, A.Adamczyk, W.Kucza, J.Dąbek, K.Przybylski

"Ochronne układy warstwowe AL453/(Mn,Co)3O4 jako metaliczne interkonektory do ogniw paliwowych typu IT-SOFC "

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials/ Nr 65 (1) (2013) 20-27.

126) T.Brylewski

"The interconnect as the most important element of solid oxide fuel cells (SOFCs)"
IXth Conference of the Polish Ceramic Society, Zakopane, September 19-22 2013 (Abstract, p.11).


127) M.Homa, M.Ciecińska, M.Krauz, A.Gazda, M.Stygar, T.Brylewski, M.Rękas

"Właściwości fizykochemiczne szkieł krzemianowo-barowych jako luty szklane do łączenia elementów ogniwa paliwowego typu SOFC"
IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, 19-22 wrzesień 2013 (Streszczenie, str.21).


128) T.Brylewski, A.Kruk, M.Stygar, M.Krauz, M.Homa, W.Kucza

"Mikrostruktura oraz właściwości elektryczne warstwy o strukturze spinelu na wybranych stalach ferrytycznych "
IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, 19-22 wrzesień 2013 (Streszczenie, str.23).

129) K.Obal, T.Brylewski, A.Adamczyk, A.Kruk, Z.Pędzich, M.Rękas

"Kompatybilność chemiczna kompozytowego elektrolitu stałego 3Y-TZP/Al2O3 do materiału katodowego LSCF48 z przeznaczeniem do ogniw paliwowych IT-SOFC "
IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, 19-22 wrzesień 2013 (Streszczenie, str.53).


130) K.Obal, T.Brylewski, M.Rękas

"Kompozyt dyspersyjny 3Y-TZP-Al2O3 jako elektrolit stały dla ogniw paliwowych SOFC"

IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, 19-22 wrzesień 2013 (Streszczenie, str.54).


131) A.Kruk, T.Brylewski, M.Mrózek, W.Gawlik

"Synteza i właściwości fizykochemiczne tlenku itru domieszkowanego neodymem i lantanem"

Logistyka 4 (2013) 270-279.


132) M.Stygar, A.Kruk, T.Brylewski

"Symulacje komputerowe warunków utleniania kompozytów w układzie metal/ceramika"

Logistyka 4 (2013) 559564.

133) A.Gil, J.Wyrwa, T.Brylewski

"Wpływ nanocząstek tlenków metali ziem rzadkich na żaroodporność ferrytycznej stali Crofer 22 APU / The Influence of the rare element oxide nanoparticles on the oxidation resistance of ferritic steel Crofer 22 APU"
XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo - Techniczne (APCS-2013), "Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej", 369 Impreza Europejskiej Federacji Korozji, Centrum Konf.-Szkoleniowe "Poraj", Jastrząb (gm. Poraj) 27-29 listopada 21013 r.


134) A.Gil, J.Wyrwa, T.Brylewski, E.Godlewska

"Poprawa żaroodporności stali Crofer 22 APU / Improvement of the oxidation resistance of Crofer 22 APU "
XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo - Techniczne (APCS-2013), "Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej", 369 Impreza Europejskiej Federacji Korozji, Centrum Konf.-Szkoleniowe "Poraj", Jastrząb (gm. Poraj) 27-29 listopada 21013 r.


135) J.Prażuch, S.Chevalier, T.Brylewski, E.Durda, K.Przybylski

"Oxidation properties  of TiAl8Nb alloy at high temperatures"
Ceramics, Polish Ceramic Bulletin PAN 115 (2013) 88-96.

136) M.Stygar, A.Kruk, T.Brylewski, K.Przybylski

"Thermal growth and electrical properties of manganese cobaltite spinel coatings on ferritic  stainless steel for IT-SOFC interconnect applications"
Ceramics, Polish Ceramic Bulletin PAN 115 (2013) 230-239.

137) E.Durda, T.Brylewski, K.Przybylski

"Chemical stability and electrical properties of the Ba0.99Ce0.95Dy0.05O3-d - La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-d composite cathode for use in proton-conducting fuel cells SOFC-H+"
Ceramics, Polish Ceramic Bulletin PAN 115 (2013) 295-304.

138) K.Przybylski, T.Brylewski, E.Durda, R.A.Gaweł, A.Kruk

"Oxidation  properties of the Chrofer 22APU steel coated with La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 for IT-SOFC interconnect applications"

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2013) DOI 10.1007/s10973-013-3594-1 (IF = 1.982)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego