UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH - Tomasz Brylewski

Idź do spisu treści

Menu główne

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Udział w konferencjach naukowych:

1) T.Brylewski, J.Koprowski, J.Obłąkowski, K.Przybylski, "Synthesis of high
-Tc Y-Ba-Cu-O and Bi-Ca-Sr-Cu-O superconductors by sol-gel techniques", 14th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics Poland Chapter, September 24 26, 1990, Warszawa (Poster presentation).

2) T.Brylewski, K.Przybylski, "DTA investigation of the tetragonal orthorhombic phase transition in the HTc superconductor Y
-Ba-Cu-O system", 5th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, September 24 27, 1991, Zakopane (Oral presentation).

3) K.Przybylski, T.Brylewski , J.Koprowski, J.Obłąkowski, "Pb modyfication of BSCCO oxides for thick film superconducting paste composition", 15th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics Poland Chapter, September 16 18, 1991, Kraków (Poster presentation
).

4) J.Koprowski, K.Przybylski, T.Brylewski, "Superconducting spiral inductive elements manufactured by laser trimming of Y
-Ba-Cu-O thick film", 16th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics Poland Chapter, September 28 29, 1992, Kraków (Poster presentation).

5) K.Przybylski, T.Brylewski, "Synthesis of high T
c (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O and Y-Ba-Cu-O superconductors by sol gel technique", Joint Europe USA Conferences on Superconductivity ICMAS 92, October 21 22, 1992, Paris, France (Poster presentation).

6) T.Ściężor, T.Brylewski, J.Chmist, R.Zalecki, W.M.Woch, A.Kołodziejczyk, K.Przybylski, "Influence of microstructure on absorption of A.C. magnetic field in the Y-Ba-Cu-O superconductors prepared by sol-gel technique", International Conference, AMPERE WORKSHOP on Magnetic Resonances and Microwave Absorption in the High-Tc  Superconducting Materials, April 10-13, 1994, Poznań (Poster presentation
).

7) K.Przybylski, T.Brylewski, "The microstructure and physicochemical properties of the HTS YBCO, BPSCCO and BSCCO materials prepared by sol-gel technique", International Symposium "Properties of f-electron Compounds", June 27-30, 1994, UJ Kraków (Poster presentation
).

8) T.Ściężor, W.M.Woch, R.Zalecki, J.Chmist, A.Kołodziejczyk, T.Brylewski, K.Przybylski, "AC field penetration into the granular sol-gel YBa
2Cu3Ox", V Krajowe Sympozjum Nadprzewodnictwa Wysokotemperaturowego, 22-25 stycznia 1995, Kazimierz Dolny (Poster presentation).

9) K.Przybylski, T.Brylewski, D.Kalarus, J.Koprowski, M.Bućko, "Fabrication and properties of superconducting Y-Ba-Cu-O thick films for application in microelectronics hybrid systems", 1st Polish-US Conference on High Tc Superconductivity, September 11-15, 1995, Wrocław (Poster presentation
).

10) M.Bućko, T.Brylewski, K.Przybylski, "Otrzymywanie glinianu lantanu LaAlO
3 metodą współstrącania", Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem, 25-28 września 1995, Lublin (Oral presentation).

11) T.Maruyama, M.Nanko, T.Brylewski, M.Tanaka, "High temperature oxidation of Fe-Cr alloy for a separator of solid oxide fuel cells", 26th Fall Meeting of Japan Petroleum Institute, May 26, 1996, Kyoto, Japan (Oral presentation
).

12) K.Przybylski, A.Morawski, T.Łada, A.Paszewin, T.Brylewski, "Microstructure and physicochemical properties of (Hg,Pb)-Ba-Ca-Cu-O (1223) superconducting bulk samples obtained by high pressure gas method", 2nd Polish-US Conference on High Temperature Superconductivity, August 17-21, 1998, Wrocław-Kudowa (Oral presentation
).

13) T.Brylewski, T.Maruyama, M.Nanko, K.Przybylski, "Zastosowanie metalicznych separatorów z przewodzącą warstwą (La,Sr)CoO¬
3 w konstrukcji ceramicznych ogniw paliwowych", XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 14-18 września, 1998, Wrocław (Poster presentation).

14) T.Brylewski, T.Maruyama, M.Nanko, K.Przybylski, "Oxidation process on the Fe-16Cr alloy coated with (La,Sr)CoO
3 layer for SOFC application", 11th French-Polish Seminar, Reactivity of Materials, September 7-9, 1998, Chalon sur Saône, France (Oral presentation).

15) T.Brylewski, T.Maruyama, M.Nanko, K.Przybylski, "TG measurements of the oxidation kinetics of Fe-Cr alloy with regard to its application as a separator in SOFC", 27th International Vacuum Microbalance Techniques Conference, July 16–18, 1997, UMCS Lublin (Poster presentation).

16) A.Jaroń, T.Brylewski, K.Przybylski, "Synthesis of superconducting La
2CuO4 by sol-gel method using EDTA as a complexing agent", 8th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, September 3-8, 2000, Zakopane (Oral presentation).

17) A.Jaroń, T.Brylewski, K.Przybylski, "Synthesis and properties of  La
2CuO4F", IX School on High Temperature Superconductivity, June 10-14, 2001, Krynica-Czarny Potok (Poster presentation).

18) P.Juzoń, T.Brylewski, K.Przybylski, "Mechanizm reakcji oddziaływania przewodzącej warstwy (La,Sr)CoO
3 ze stalą ferrytyczną Fe-Cr w atmosferach pracy ceramicznych ogniw paliwowych", III Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, 20-23 września 2001, Zakopane (Oral presentation).

19) A.Morawski, T.Łada, T.Brylewski, J.Prażuch, K.Przybylski, "High gas pressure treatments of MgB
2 material", 3rd Polish-US Workshop on Superconductivity and Magnetism of Advanced Materials, July 14-19, 2002, Lądek Zdrój (Poster presentation).

20) T.Brylewski, K.Przybylski, M.Bućko, J.Morgiel, "Oxidation properties of Fe-25Cr steel coated with thick (La,Ca)CrO3 film for SOFC application", 4th Symposium on High Temperature Corrosion and Materials Chemistry, April 30-May 2, 2003, Paris, France (Poster presentation).

21) T.Brylewski, M.Bućko, K.Przybylski, "Modyfikacja własności elektrycznych interkonektorów w układzie ceramika/metal na osnowie stali Fe-25Cr do zastosowania w ceramicznych ogniwach paliwowych", IV Konferencja Ceramiczna, 25-28 września 2003, Zakopane (Oral presentation
).

22) T.Brylewski, "Przewodzące warstwy o strukturze perowskitu na ferrytycznej stali wysokochromowej jako interkonektory do SOFC", V Konferencja Ceramiczna, 14-18 września 2005, Zakopane (Oral presentation
).

23) T.Brylewski, K.Przybylski, "The oxidation behaviour of Fe-25Cr/(La,Ca)CrO
3 composite in air, H2/H2O and CH4/H2O atmospheres for SOFC interconnect", 14th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids, July 4-6, 2005, Kraków (Oral presentation).

24) T.Brylewski, K.Przybylski, "The physicochemical properties of coated chromia-forming stainless steel with Mn-based spinel thick films for SOFC interconnects", The International Seminar ”Diffusion and Reactions: Multiscale Phenomena” DIFREA 2008 occasion of the 80th birthday anniversary of Professor Stanislaw Mrowec), AGH University of Science and Technology, September 12, 2008, Kraków (Poster presentation
).

25) T.Brylewski, "Zjawisko parowania chromu podczas utleniania metalicznych interkonektorów w warunkach pracy SOFC", VI Konferencja Ceramiczna, 13-16 września 2007, Zakopane (Oral presentation
).

26) T.Brylewski, K.Przybylski, "Oxidation properties of coated Fe-25Cr steel with regard to the chromium vaporization effects under SOFC cathode operation conditions", 15th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids, June 30-July 2, 2008, Dijon, France (Oral presentation
).

27) K.Przybylski, T.Brylewski, J.Dąbek, J.Prażuch, "The Properties of Fe-25Cr Steel Coated with Mn-Based Spinel Thick Films in Air for SOFC Metallic Interconnects", International Workshop ADVANCES AND INNOVATIONS IN SOFCs, September 13-17, 2009, Katarino, Bulgaria (Oral presentation
).

28) K.Przybylski, J.Prażuch, T.Brylewski, J.Dąbek, "Kinetyka utleniania stopów TiAl i TiAlNb w powietrzu i w mieszaninach gazowych powietrze-H
2O", XIV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne "Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej", 25-27 listopada 2009, Jastrząb-Poraj (Poster presentation).

29) T.Brylewski, "Interkonektor – ważny element ogniw SOFC", III Szkoła Letnia Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 15-17 września 2010, AGH Kraków (Invited Lecture
).

30) T.Brylewski, J.Dąbek, J.Prażuch, K.Przybylski, "Wpływ Y i Y
2O3 na poprawę właściwości fizykochemicznych stali ferrytycznej Fe-25Cr z przeznaczeniem na interkonektory do ogniw paliwowych ze stałym elektrolitem SOFC", XV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne "Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej", 24-26 listopada 2010, Jastrząb-Poraj (Oral presentation).

31) T.Brylewski
, "The interconnect as the most important element of solid oxide fuel cells (SOFCs)", IXth Conference of the Polish Ceramic Society, Zakopane, September 19-22, 2013 (Plenary Lecture).

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego