Get Adobe Flash player

Anna Rauba-Bukowska

- zajmuje się analizą mineralogiczno-petrograficzną szlifów ceramiki prahistorycznej. Dzięki tym badaniom ustala się skład mineralogiczno-petrograficzny badanej próbki, okre¶la sposób ułożenia składników a także stopień obtoczenia ziaren. Metoda ta pozwala także na zanotowanie pustek i mikrospękań w ¶cianie naczynia. Dzięki obserwacjom pod mikroskopem można także zidentyfikować dodatek szamotu i materiału organicznego do masy ceramicznej. Analiza granulometryczna jak i punktowa ilo¶ciowa analiza mikroskopowa pozwala na procentowe okre¶lenie poszczególnych składników. Umożliwia to porządkowanie mas ceramicznych w grupy o podobnych cechach.

"Technologia i chronologia najstarszych naczyń glinianych w dorzeczu górnej Wisły (VI/V tys. BC)", jednostka naukowa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, numer projektu: N N109 181040, kierownik dr Czekaj-Zastawny.

ARCHEOMETRIA - KRAKÓW, UL. STASZICA 10/7, TEL. 048 665 520 911