Curriculum Vitae
Edukacja:
2009-2013
Studia doktoranckie na Akademii Górniczo-Hutniczej
na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Informatyki Przemysłowej i Modelowania
2004-2009 Studia na Akademii Górniczo-Hutniczej
na Wydziale Matematyki Stosowanej
Kierunek: Matematyka
Specjalnosc: Matematyka Obliczeniowa i Komputerowa


Doświadczenie zawodowe:

wrzesień 2014

Staż naukowy w Centrum Badawczym ABB

2009-2010

Współpraca z Centrum Badawczym ABB

2008

Praktyka odbyta w firmie BMS Creative T. Wyrozumski SP.J.
programistka


Doktorat:
Opracowanie numerycznego modelu ciągnienia na zimno drutów ze stopów magnezu z uwzględnieniem mechanizmu utraty spójności w skali mikro
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrij Milenin
Recenzenci: prof. dr. hab. Roman Kuziak (IMŻ Gliwice)
dr hab. inż Łukasz Madej (AGH Kraków)


Praca magisterska:
Opracowanie modelu matematycznego procesu rozciągania stopu magnezu o podwyższonej biozgodności
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrij Milenin