Prof. Zdzisław Bieniawski

Informacje i materiały dla studentów AGH

Wykład na uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa

 

Wersja w języku polskim

 

Wersja w języku angielskim