Prof. Zdzisław Bieniawski

Informacje i materiały dla studentów AGH

Tematy wykładów

 

Tematy wykładów dla wszystkich grup - artykuł (w formacie .pdf)

 

 

Prezentacje

 

Budownictwo podziemne - IV rok GiG

 

Praktyczne projektowanie filarów węglowych i obudowy stropu - prezentacja (w formacie .ppt)

 

Projekt dyplomowy inżynierski - IV rok Budownictwa

 

Klasyfikacje masywu skalnego w tunelowaniu - prezentacja (w formacie .ppt)

 

Drążenie wyrobisk i tuneli - V rok GiG

 

Badania polowe masywu skalnego dla celów projektowania, wykonywania i drążenia tuneli - prezentacja (w formacie .ppt)

 

Inne

 

Dziesięć przykazań dla stosowania klasyfikacji RMR i Q - prezentacja (w formacie .pptx)

 

Zastosowanie klasyfikacji inżynierskich w projektowaniu

 

RMR i czynniki dostosowania - plik (w formacie .jpg)

 

Wskaźnik jakości górotworu RMR wg Bieniawskiego cz. 1 - plik (w formacie .jpg); źródło: Majcherczyk T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E., 2006, Podstawy Geomechaniki, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków

 

Wskaźnik jakości górotworu RMR wg Bieniawskiego cz. 2 - plik (w formacie .jpg); źródło: Majcherczyk T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E., 2006, Podstawy Geomechaniki, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków

 

Wykresy dla klasyfikacji RMR - plik (w formacie .jpg)

 

Ocena jakości szczelin w RMR - plik (w formacie .jpg)

 

Korelacja RQD i rozstawu spękań - plik (w formacie .jpg)

 

RMR dla TBM i DB - plik (w formacie .jpg)

 

Czas samostateczności wyrobiska - plik (w formacie .jpg)

 

Dobór obudowy na podstawie puktacji RMR i Q - plik (w formacie .jpg)

 

Korelacja Em z RMR Palmstroma - plik (w formacie .jpg)

 

Korelacja Em z RMR - plik (w formacie .jpg)

 

Wtrzymałość górotworu na ściskanie - plik (w formacie .jpg)

 

Kryteria wytrzymałości górotworu - plik (w formacie .jpg)

 

Wyniki badania zniszczenia skał i ich korelacja z kryterium wytrzymałości - plik (w formacie .jpg)

 

Materiały do sesji ćwiczeniowej - wykorzystanie klasyfikacji inżynierskich w projektowaniu

 

Dane i przewodnik do projektowania - plik (w formacie .pdf)

 

Input data form: geomechanics classification (Rock Mass Rating System) - plik (w formacie .jpg)

 

Przykład metryki rdzenia - plik (w formacie .jpg)

 

Charakterystyka współpracy obudowy z górotworem - plik (w formacie .jpg)

 

Szkic wstępnego rozmieszczenia kotwi - plik (w formacie .jpg)

 

Materiały dla studentów

 

Lubosik Z., Prusak F., Geometrical Description of Gateroad Roof Sag - artykuł (w formacie .pdf)

 

 

Metodologia projektowania inżynierskiego - zasady i etapy procesu projektowania w geoinżynierii - artykuł (w formacie .pdf)

 

Dziesięć przykazań dla stosowania klasyfikacji RMR i Q - prezentacja (w formacie .pptx)

 

Major Engineering Rock Mass Classifications - artykuł (w formacie .pdf)

 

Projektowanie filarów - plik (w formacie .pdf); źródło: Majcherczyk T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E., 2006, Podstawy Geomechaniki, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, s.232-239

 

Projektowanie filarów - wykresy - plik (w formacie .pdf)

 

Tabele Hoeka - plik (w formacie .pdf)