Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
budynek B8, pokój 1.01
e-mail: chabior@agh.edu.pl
www.agh.technology