O mnie

Urodziłam się i wychowałam w Przysusze. Po ukończeniu gimnazjum przeprowadziłam się do Żywca gdzie uczęszczałam do I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Przez cały okres trwania szkoły średniej miałam możliwość rozwijania swojej pasji, którą od zawsze była siatkówka. W 2008 roku po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wyjechałam do Krakowa gdzie podjęłam naukę na uczelni AGH wybierając kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W roku 2012 uzyskałam tytuł inżyniera. W dalszym toku nauki jako specjalizację studiów drugiego stopnia wybrałam Technologię ceramiki i materiałów ogniotrwałych. Pozostając na tym samym wydziale rozpoczęłam studia doktoranckie zmieniając kierunek na inżynierię materiałową. Moim głównym opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Jerzy Lis a opiekunem pomocniczym dr inż. Leszek Chlubny.