Praca

Badania realizowane w ramach pracy doktoranckiej są kontynuacją mojej pracy inżynierskiej i magisterskiej. Dotyczą otrzymywania materiałów typu MAX wytwarzanych za pomocą metody SHS. Główną opiekę nad badaniami sprawuje prof. dr hab. Jerzy Lis, któremu przypisuje się znaczne zasługi w rozwoju metody SHS.