Sem. zimowy 2017/2018: Matematyka w projektowaniu sieci i systemów

Teleinformatyka, 2-gi semestr studiów magisterskich

Przedmiot jest prowadzony przez:

Wykłady: wtorki, 16.15-17.45 (201/D-6)

Program wykładów:

 1. Wstęp do przedmiotu, podstawowe pojęcia teorii grafów (2017-10-03):
 2. Algorytmy definiowane na grafach (2017-10-10):
 3. Poszukiwanie najkrótszej ścieżki w grafie (2017-10-17):
 4. Modelowanie rzeczywistych sieci z użyciem teorii grafów (2017-10-24):
 5. Miary istotności węzłów sieci (2017-10-31):
 6. Wprowadzenie do projektowania sieci i systemów opartego na programowaniu liniowym (2017-11-07):
 7. Programowanie liniowe – podstawy teoretyczne (2017-11-14):
 8. Problemy alokacji zasobów i wymiarowania sieci (2017-11-21):
 9. Programowanie dyskretne w projektowaniu sieci i systemów (2017-11-28):
 10. Podstawy teorii złożoności oraz metody rozwiązywania zadań programowania dyskretnego (2017-12-05):
 11. Podstawy teorii dualności (2017-12-12):
 12. Relaksacje i teoria dualności jako wsparcie rozwiązywania problemów projektowania sieci (2017-12-19):
 13. Metody algebry liniowej w kodowaniu nadmiarowym (2018-01-09):
  • konspekt wykładu.
 14. Metody algebry liniowej w kryptografii (2018-01-16):
  • konspekt wykładu.
 15. Algorytmy wyszukiwania z użyciem komputera kwantowego (2018-01-23):
  • konspekt wykładu.

Zajęcia projektowe:

 • Wytyczne nt. sposobu wykonania projektów.
 • Konsultacje – przed spotkaniem należy się umówić z prowadzącym:
  • Środa, 14.40-16.10.
  • Czwartek, 16.15-17.45.
  • Czwartek, 17.50-19.20.
 • Kalendarz Andrzeja Kamisińskiego.
 • Obowiązkowe terminy spotkań z prowadzącym:
  • Spotkanie projektowe 1 (do 2017-10-26).
  • Spotkanie projektowe 2 (tydzień 2017-11-13/17).
  • Spotkanie projektowe 3 (tydzień 2017-11-27/30).
  • Spotkanie projektowe 4 (tydzień 2017-12-18/21).
  • Spotkanie projektowe 5 (tydzień 2018-01-08/12).
 • Prezentacje projektów: TBA.

Ćwiczenia:

Egzamin (ustny):

 • 1-szy termin: TBA.
 • 2-gi termin: TBA.
 • 3-ci termin: TBA.

 

Kalendarz Piotra Chołdy: