Sem. zimowy 2018/19: Matematyka w projektowaniu sieci i systemów

Teleinformatyka, 2-gi semestr studiów magisterskich

Przedmiot jest prowadzony przez:

Wykłady: piątki, 17.15-18.45 (1/D-5)

Kurs znajduje się w systemie UPEL.

Program wykładów:

 1. Wstęp do przedmiotu, wstęp do zagadnień optymalizacji (2018-10-05).
 2. Wstęp do zagadnień optymalizacji – dokończenie (2018-10-12).
 3. Problemy alokacji zasobów i wymiarowania sieci, programowanie liniowe – algorytm sympleksowy (2018-10-19).
 4. Programowanie dyskretne w projektowaniu sieci i systemów (2018-10-26).
 5. Podstawy teorii złożoności oraz metody rozwiązywania zadań programowania dyskretnego (2018-11-09).
 6. Podstawowe pojęcia teorii grafów (2018-11-16).
 7. Problemy optymalizacyjne i algorytmy definiowane na grafach (2018-11-23).
 8. Podstawy teorii dualności (dwoistości) (2018-11-30).
 9. Relaksacje i teoria dualności jako wsparcie rozwiązywania problemów projektowania sieci (2018-12-07).
 10. Poszukiwanie najkrótszej ścieżki w grafie (2018-12-14).
 11. Miary istotności węzłów sieci (w tym PageRank) oraz modelowanie istniejących sieci z użyciem teorii grafów (2018-12-21).
 12. Metody algebry liniowej w kryptografii na przykładzie AES (2019-01-04).
 13. Metody algebry liniowej w kodowaniu nadmiarowym (2019-01-11).
 14. Metody algebry liniowej w kryptografii na przykładzie ECC (2019-01-18).
 15. Algorytmy na komputerach kwantowych (2019-01-25).

Zajęcia projektowe:

 • Konsultacje – przed spotkaniem należy się umówić z prowadzącym:
  • Poniedziałek, 17.50-19.20.
  • Czwartek, 16.15-17.45.
  • Czwartek, 17.50-19.20.
 • Kalendarz spotkań dr inż. Andrzeja Kamisińskiego.
 • Obowiązkowe terminy spotkań z prowadzącym:
  • Spotkanie projektowe 1 (2018-10-08 oraz 2018-10-11).
  • Spotkanie projektowe 2 (2018-11-12 oraz 2018-11-15).
  • Spotkanie projektowe 3 (2018-11-26 oraz 2018-11-29).
  • Spotkanie projektowe 4 (2018-12-10 oraz 2018-12-13).
  • Spotkanie projektowe 5 – publiczna prezentacje projektów (2019-01-14 oraz 2019-01-17).

Ćwiczenia:

 • Terminy zajęć (330/D-13):
  • Poniedziałek, 17.50-19.20.
  • Czwartek, 16.15-17.45.
  • Czwartek, 17.50-19.20.
 • Program zajęć:
  1. Wstęp do programowania liniowego – tworzenie modeli problemów optymalizacyjnych (2018-10-15/18)
  2. Rozwiązywanie zadań optymalizacji z użyciem programowania liniowego (2018-10-22/25)
  3. Wstęp do programowania dyskretnego – tworzenie modeli problemów optymalizacyjnych (2018-11-5/8)
  4. Rozwiązywanie zadań optymalizacji z użyciem programowania dyskretnego (2018-11-19/22)
  5. Wstęp do teorii dualności – tworzenie modeli problemów optymalizacyjnych (2018-12-3/6)
  6. Rozwiązywanie zadań optymalizacji z użyciem teorii dualności (2018-12-17/20)
  7. Sprawdzian z rozwiązywania zadań optymalizacji (2019-01-7/10)

Egzamin (ustny):

 • 1-szy termin (próbny): TBA.
 • 1-szy termin (właściwy): TBA.
 • 2-gi termin: TBA.
 • 3-ci termin: TBA.

 

Kalendarz Piotra Chołdy: