Sem. zimowy 2017/2018: Projektowanie sieci telekomunikacyjnych

Elektronika i Telekomunikacja, specjalność Sieci i usługi, 2-gi semestr studiów magisterskich

Przedmiot jest prowadzony przez:

Wykłady: piątek, 12.50-2.20 (06/D-5)

Szablon slajdów w LaTeXu.

Program wykładów:

(możliwe są przesunięcia terminów, jeśli np. zdarzyłyby się jakieś wyjazdy lub godziny dziekańskie/rektorskie itp.)

 1. Wstęp do przedmiotu, przypomnienie podstawowych pojęć teorii grafów (2017-10-06):
 2. Algorytmy definiowane na grafach (2017-10-13):
 3. Poszukiwanie najkrótszych ścieżek/cykli w grafie (2017-10-20):
 4. Modelowanie sieci z użyciem teorii grafów (2017-10-27):
 5. Algorytm PageRank (2017-11-10):
 6. Problemy alokacji zasobów i wymiarowania sieci (2016-11-17):
 7. Projektowanie topologii, wymiarowanie z modularnymi przepływnościami oraz użycie koncepcji sprawiedliwości (2017-11-24):
 8. Relaksacje i teoria dualności jako wsparcie rozwiązywania problemów projektowania sieci (2017-12-01):
 9. Zoptymalizowane projektowanie sieci wielowarstwowych (2017-12-08):
 10. Zarządzanie ryzykiem w sieciach telekomunikacyjnych (2017-12-15):
 11. Metody zapewniania sieciom odporności na uszkodzenia (2018-01-05):
  • konspekt wykładu,
  • krótkie podsumowanie nt. metod wznawiania pracy w sieciach.
 12. Zoptymalizowane projektowanie sieci odpornych na uszkodzenia (2018-01-12):
  • konspekt wykładu.
 13. Podstawy teorii niezawodności (2018-01-19):
  • konspekt wykładu,
  • krótkie podsumowanie nt. modelowania systemów nienaprawialnych.
 14. Modelowanie niezawodności systemów złożonych (2018-01-26):
  • konspekt wykładu,
  • krótkie podsumowanie nt. modelowania systemów naprawialnych.

Zajęcia projektowe:

 • Wytyczne nt. sposobu wykonania projektów.
 • Konsultacje – przed spotkaniem należy się umówić z prowadzącym:
  • Wtorki, 16.15-17.45 (128/D-5).
 • Kalendarz Andrzeja Kamisińskiego.
 • Obowiązkowe terminy spotkań z prowadzącymi:
  • Spotkanie projektowe 1 (do 2017-10-24).
  • Spotkanie projektowe 2 (tydzień 2017-11-13/17).
  • Spotkanie projektowe 3 (tydzień 2017-11-27/30).
  • Spotkanie projektowe 3 (tydzień 2017-12-18/21).
  • Spotkanie projektowe 5 (tydzień 2018-01-08/12).
 • Prezentacje projektów: TBA.

Laboratorium:

 • Informacje ogólne (modyfikacja – zmiana terminów) nt. laboratorium.
 • Zajęcia odbywają się we wtorki, 16.15-17.45 (128/D-5).
 • Program zajęć laboratoryjnych:
  1. Proste problemy wymiarowania sieci oraz przydziału zasobów w sieciach telekomunikacyjnych z użyciem CPLEX/OPL (2017-11-14/17).
  2. Wymiarowanie sieci oraz przydział zasobów za pomocą programowania dyskretnego z użyciem CPLEX/OPL (2017-11-28/12-01):
  3. Zastosowanie metod relaksacyjnych oraz teorii dualności do rozwiązywania problemów projektowania sieci z użyciem CPLEX/OPL – część 1 (2017-12-05/12):
  4. Zastosowanie metod relaksacyjnych oraz teorii dualności do rozwiązywania problemów projektowania sieci z użyciem CPLEX/OPL – część 2 (2017-12-12/15):
  5. Laboratorium problemowe – część 1 (2017-12-19/2018-01-05):
   • materiały do przygotowania na laboratorium.
  6. Laboratorium problemowe – część 2 (2018-01-09/12).
  7. Sprawdzian praktyczny z formułowania zadań projektowania sieci, ich implementacji i rozwiązywania w CPLEX/OPL (2018-01-16/19):
   • informacje nt. sprawdzianu.

Egzamin (ustny):

 • 1-szy termin: TBA.
 • 2-gi termin: TBA.
 • 3-ci termin: TBA.

 

Kalendarz Piotra Chołdy: