Sem. letni 2017/18: Matematyczne narzędzia komputerowe w zastosowaniach telekomunikacyjnych

Elektronika i Telekomunikacja, specjalność Sieci i usługi, 1. semestr studiów magisterskich

Przedmiot jest prowadzony przez:

Konwersatoria: czwartki, 16.15-17.45 (330/D-13)

Szablon slajdów do prezentacji na konwersatoria w LaTeXu.

Program konwersatoriów:

 1. Wstęp do przedmiotu, podstawowe pojęcia teorii grafów (2018-03-01) – prowadzi Krzysztof Pomorski:
  • konspekt zajęć z zasadami zaliczenia,
  • krótkie podsumowanie nt. niektórych podstawowych pojęć teorii grafów.
 2. Algorytmy definiowane na grafach (2018-03-08) – prowadzi Piotr Chołda:
  • konspekt zajęć,
  • krótkie podsumowanie nt. wybranych algorytmów zdefiniowanych na grafach.
 3. Poszukiwanie najkrótszej ścieżki w grafie (2018-03-15) – prowadzi Piotr Chołda:
  • konspekt zajęć,
  • krótkie podsumowanie nt. algorytmów poszukiwania najkrótszej ścieżki.
 4. Konwersatorium z zastosowań teorii grafów w telekomunikacji (2018-03-22) – prowadzą TBA:
  • konspekt zajęć.
 5. Wstęp do optymalizacji i programowanie liniowe (2018-03-29) – prowadzi Piotr Chołda:
  • konspekt zajęć,
  • krótkie podsumowanie nt. programowania liniowego.
 6. Programowanie dyskretne (2018-04-05) – prowadzi Piotr Chołda:
  • konspekt zajęć,
  • krótkie podsumowanie nt. zastosowań programowania dyskretnego.
 7. Podstawy teorii złożoności oraz metody rozwiązywania zadań optymalizacji (2018-04-12) – prowadzi Piotr Chołda:
  • konspekt zajęć,
  • krótkie podsumowanie nt. rozwiązywania problemów programowania dyskretnego.
 8. Konwersatorium z zastosowań metod optymalizacji w telekomunikacji (2018-04-19) – prowadzą TBA:
  • konspekt zajęć.
 9. Zmienne losowe i modelowanie probabilistyczne (2018-04-26) – prowadzi Piotr Chołda:
  • konspekt zajęć.
 10. Kodowanie źródłowe (2018-05-10) – prowadzi Piotr Chołda:
  • konspekt zajęć.
 11. Konwersatorium z kompresji bezstratnej (2018-05-17) – prowadzą TBA:
  • konspekt zajęć.
 12. Podstawy algebry liniowej (2018-05-24) – prowadzi Piotr Chołda:
  • konspekt zajęć.
 13. Kodowanie nadmiarowe  (2018-06-07) – prowadzi Piotr Chołda:
  • konspekt zajęć.
 14. Zastosowania algebry w kryptografii  (2018-06-14) – prowadzi Piotr Chołda:
  • konspekt zajęć.
 15. Konwersatorium z zastosowań algebry liniowej w telekomunikacji (2018-06-21) – prowadzą TBA:
  • konspekt zajęć.

Zajęcia projektowe:

 • Wytyczne nt. sposobu wykonania projektów.
 • Spotkania projektowe:
  • TBA.
 • Prezentacje projektów: (TBA).

Ćwiczenia:

 • Informacje ogólne nt. ćwiczeń komputerowych.
 • Terminy zajęć (sala TBA):
  • TBA.
 • Program zajęć:
  1. Badanie właściwości grafów (TBA):
   • materiały do przygotowania na ćwiczenia.
  2. Konstruowanie algorytmów grafowych (TBA):
   • materiały do przygotowania na ćwiczenia.
  3. Użycie środowiska CPLEX/OPL do rozwiązywania problemów optymalizacji (TBA):
   • materiały do przygotowania na ćwiczenia.
  4. Modelowanie problemów optymalizacji liniowej w środowisku CPLEX/OPL (TBA):
   • materiały do przygotowania na ćwiczenia.
  5. Tworzenie skryptów w środowisku CPLEX/OPL (TBA):
   • materiały do przygotowania na ćwiczenia.
  6. Rozwiązywanie zadań optymalizacji sformułowanych z użyciem programowania liniowego w środowisku CPLEX/OPL (TBA):
   • materiały do przygotowania na ćwiczenia.
  7. Rozwiązywanie zadań optymalizacji z użyciem programowania dyskretnego w środowisku CPLEX/OPL (TBA):
   • materiały do przygotowania na ćwiczenia.
  8. Modelowanie probabilistyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych (TBA):
   • materiały do przygotowania na ćwiczenia.
  9. Kompresja bezstratna (TBA):
   • materiały do przygotowania na ćwiczenia.
  10. Problemy algebraiczne (TBA):
   • materiały do przygotowania na ćwiczenia.
  11. Kodowanie nadmiarowe (TBA):
   • materiały do przygotowania na ćwiczenia.
  12. Kodowanie liniowe (TBA):
   • materiały do przygotowania na ćwiczenia.
  13. Szyfrowanie (TBA):
   • materiały do przygotowania na ćwiczenia.
  14. Kryptografia z użyciem krzywych eliptycznych (TBA):
   • materiały do przygotowania na ćwiczenia.

  Egzamin (pisemny):

  • 1-szy termin (próbny): (TBA).
  • 1-szy termin (właściwy): (TBA).
  • 2-gi termin: (TBA).
  • 3-ci termin: (TBA).

   

  Kalendarz Piotra Chołdy: