Sem. letni 2017/18: Matematyczne narzędzia komputerowe w zastosowaniach telekomunikacyjnych

Elektronika i Telekomunikacja, specjalność Sieci i usługi, 1. semestr studiów magisterskich

Przedmiot jest prowadzony przez:

Konwersatoria: czwartki, 16.15-17.45 (sala 330/D-13)

Szablon slajdów do prezentacji na konwersatoria w LaTeXu.

Program konwersatoriów:

 1. Wstęp do przedmiotu, podstawowe pojęcia teorii grafów (2018-03-01) – prowadzi Krzysztof Pomorski:
 2. Podstawowe pojęcia teorii grafów cz. 2 (2018-03-08) – prowadzi Piotr Chołda:
 3. Algorytmy definiowane na grafach (2018-03-15) – prowadzi Piotr Chołda:
 4. Poszukiwanie najkrótszej ścieżki w grafie  (2018-03-22) – prowadzi Piotr Chołda:
 5. Konwersatorium z zastosowań teorii grafów w telekomunikacji (2018-04-05) – prowadzą Paweł Donath, Gabriela Goździewicz, Łukasz Jop, Paulina Poprawa, Dorota Święch, Michał Wnękowicz.
 6. Wstęp do optymalizacji (2018-04-12) – prowadzi Piotr Chołda:
 7. Programowanie liniowe w zastosowaniach telekomunikacyjnych (2018-04-19) – prowadzi Piotr Chołda:
 8. Programowanie dyskretne, podstawy teorii złożoności oraz metody rozwiązywania zadań optymalizacji (2018-04-26) – prowadzi Piotr Chołda:
  • konspekt zajęć,
  • krótkie podsumowanie nt. rozwiązywania problemów programowania dyskretnego.
 9. Konwersatorium z zastosowań metod optymalizacji w telekomunikacji (2018-05-10) – prowadzą Anna Jonakowska, Wojciech Kasprzyk, Kamil Dobrzyński, Kamil Sokołowski, Mateusz Gonet, Konrad Gujda:
  • konspekt zajęć.
 10. Zmienne losowe, modelowanie probabilistyczne i kodowanie źródłowe (2018-05-17) – prowadzi Piotr Chołda:
  • konspekt zajęć.
 11. Konwersatorium z kompresji bezstratnej (2018-05-24) – prowadzą Mateusz Mazurkiewicz, Maciej Gas, Jan Wresiło, Kamil Grela, Arkadiusz Tatar, Piotr Wanat:
  • konspekt zajęć.
 12. Podstawy algebry liniowej i kodowanie nadmiarowe (2018-06-07) – prowadzi Piotr Chołda:
  • konspekt zajęć.
 13. Zastosowania algebry w kryptografii  (2018-06-14) – prowadzi Piotr Chołda:
  • konspekt zajęć.
 14. Konwersatorium z zastosowań algebry liniowej w telekomunikacji (2018-06-21) – prowadzą Kamil Łęczycki, Michał Jędrzejkiewicz, Sebastian Gawlik, Leszek Kupczyk, Dawid Chłosta:
  • konspekt zajęć.

 

Zajęcia projektowe:

  • Obowiązkowe spotkania projektowe:
   • I: do 22 marca – wybór tematu.
   • II: do 5 kwietnia – wybór zagadnień do przedstawienia.
   • III: do 10 maja – pierwsza prezentacja wyników.
   • IV: do 8 czerwca – zamknięcie części wykonawczej.

Ćwiczenia:

  • Terminy zajęć (sala 330/D-13): czwartki, 14.40-16.10.
  • Program zajęć:
   1. Miary centralności cz. 1 (2018-03-08).
   2. Miary centralności cz. 2 (2018-03-15).
   3. Miary centralności cz. 3 (2018-03-22).
   4. Konstruowanie algorytmów grafowych (2018-03-29).
   5. Użycie środowiska CPLEX/OPL do rozwiązywania problemów optymalizacji (2018-04-05):
   6. Proste problemy optymalizacji rozwiązywane z użyciem CPLEX/OPL (2018-04-12).
   7. Tworzenie skryptów w środowisku CPLEX/OPL (2018-04-19).
   8. Rozwiązywanie zadań optymalizacji sformułowanych z użyciem programowania liniowego w środowisku CPLEX/OPL (2018-04-26).
   9. Rozwiązywanie zadań optymalizacji z użyciem programowania dyskretnego w środowisku CPLEX/OPL (2018-05-10).
   10. Rozwiązywanie zadań optymalizacji nieliniowej z użyciem MATLAB (2018-05-17).
   11. Modelowanie probabilistyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych (2018-05-24).
   12. Kompresja bezstratna (2018-06-07).
   13. Algebra i kodowanie liniowe (2018-06-14).
   14. Sprawdzian końcowy (2018-06-21).

   Egzamin (pisemny):

   • 1-szy termin (próbny): (TBA).
   • 1-szy termin (właściwy): (TBA).
   • 2-gi termin: (TBA).
   • 3-ci termin: (TBA).

    

   Kalendarz Piotra Chołdy: