Sem. zimowy 2019/20: Matematyka w projektowaniu sieci i systemów

Teleinformatyka, 2-gi semestr studiów II stopnia (magisterskich)

Przedmiot jest prowadzony przez:

 • dra hab. inż. Piotra Chołdę (PC: wykład, ćwiczenia i egzamin),
 • mgr inż. Ewelinę Badak (EB: ćwiczenia),
 • mgra inż. Piotra Jaglarza (PJ: ćwiczenia),
 • mgra inż. Michała Rzepkę (MR: ćwiczenia).

Wykłady: poniedziałki, 12.50-14.20 (1/D-5)

Kurs znajduje się w systemie UPEL.

Program wykładów:

 1. Wstęp do przedmiotu, wprowadzenie do optymalizacji (07-10-2019)
 2. Wprowadzenie do projektowania sieci i systemów w oparciu o programowanie liniowe (14-10-2019)
 3. Problemy alokacji zasobów i wymiarowania sieci (21-10-2019)
 4. Programowanie liniowe algorytm sympleksowy (28-10-2019)
 5. Programowanie dyskretne w projektowaniu sieci i systemów (04-11-2019)
 6. Podstawy teorii złożoności oraz metody rozwiązywania zadań programowania dyskretnego (18-11-2019)
 7. Podstawy teorii dualności (dwoistości) (25-11-2019)
 8. Relaksacje i teoria dualności jako wsparcie rozwiązywania problemów projektowania sieci (02-12-2019)
 9. Problemy optymalizacyjne i algorytmy definiowane na grafach (09-12-2019)
 10. Podstawowe algorytmy grafowe, w tym poszukiwanie najkrótszych ścieżek (16-12-2019)
 11. Podstawowe pojęcia algebry liniowej niezbędne w zastosowaniach sieciowych (07-01-2020, WTOREK!)
 12. Metody algebry liniowej w kryptografii na przykładzie AES, GCM i ECC (13-01-2020)
 13. Koncepcja komputerów kwantowych (20-01-2020)
 14. Algorytmy na komputery kwantowe (27-01-2019)

Ćwiczenia:

 • Terminy zajęć (L1/D-6):
  • Piątek, 8.00-9.30.
  • Piątek, 9.35-11.05.
 • Program zajęć:
  1. Wstęp do programowania liniowego — tworzenie modeli problemów optymalizacyjnych (MR, 11-10-2019)
  2. Formułowanie oraz interpretowanie zadań optymalizacji liniowej (PC, 25-10-2019)
  3. Rozwiązywanie zadań optymalizacji sieciowej z użyciem programowania liniowego (MR, 08-11-2019)
  4. Wstęp do programowania dyskretnego – tworzenie i rozwiązywanie zadań optymalizacji (MR, 15-11-2019)
  5. Formułowanie oraz interpretowanie zadań programowania dyskretnego (PC, 22-11-2019)
  6. Rozwiązywanie zadań optymalizacji z użyciem programowania dyskretnego (EB, 29-11-2019)
  7. Rozwiązywanie zadań optymalizacji sieciowej z użyciem teorii dualności (EB, 06-12-2019)
  8. Redukcja Turinga w badaniu złożoności obliczeniowej (PC, 13-12-2019)
  9. Rozwiązywanie wybranego zadania optymalizacji sieciowej cz. 1 (PJ, 20-12-2019)
  10. Algebra i teoria liczb w zastosowaniach teleinformatycznych (PC, 10-01-2020)
  11. Rozwiązywanie wybranego zadania optymalizacji sieciowej cz. 2 (PJ, 17-01-2020)
  12. Sprawdzian z rozwiązywania zadań optymalizacji (PC, 24-01-2020)

Kalendarz Piotra Chołdy: