Dotyczy studentów 1 semestru studiów stacjonarnych I stopnia (nabór 2020/2021) którzy chcą zarejestrować certyfikat na poziomie B-2 lub wyższym.
Adres e-mail - adres używany w USOS (w formie:[wybrany przez studenta login]@student.agh.edu.pl).
Niejasności, niezgodności, brak danych - proszę pisać: mol@agh.edu.pl.
Obowiązkowe dane:
nazwisko, imię , numer indeksu, wydział, kierunek