STRONA GŁÓWNA

I Konferencja Naukowo-Techniczna
DEZWOD2017
Dezynfekcja wody – zagrożenia, wyzwania, nowe technologie
Kraków, 21–22 września 2017


Patronat honorowy

JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie
Piotr Ziętara

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Jarosław Foremny

Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
Dorota Jakuta


Organizator główny

Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

            


Współorganizatorzy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie
Basen AGH w Krakowie

      


Sponsorzy główni

 

 

 


Sponsorzy


Patronat medialny