Matlab


 algebra macierzy

 grafika

 skrypty i funkcje

 instrukcje sterujące


 wybrane funkcje

 zadanie 1 - tablicowanie wartości funkcji i rysowaniej jej wykresu

 zadanie 2 - znajdowanie pierwiastka równania nieliniowego

 zadanie 3 - rozwiązywanie układów równań liniowych


AutoCAD

Zajęcia 1

 zadanie1
 zadanie2
 zadanie3
 kreskowanie, wymiarowanie, napisy


Zajęcia 2

 bloki 
 wzór tabliczka  - blok z atrybutami


Zajęcia 3

 profile stalowe - tabele 
 przekroje kształtowników - przykład 


Zajęcia 4

 rysunek izometryczny - ćwiczenie 
 rysunek 3D - zajęcia 1 


Zajęcia 5

 rysunek 3D - zajęcia 2 - ćwiczenie1 
 rysunek 3D - zajęcia 2 - ćwiczenie2 
 rysunek 3D - zajęcia 2 - ćwiczenie3 


Zajęcia 6

 rysunek 3D - zajęcia 3 - ćwiczenie1 
 rysunek 3D - zajęcia 3 - ćwiczenie2 
Dodatkowe ćwiczenia
 rysunek_01
 rysunek_02
 rysunek_03
 rysunek_04
 rysunek_05
 rysunek_06
 rysunek_07
 rysunek_08
 rysunek_09
 rysunek_10
 rysunek_11
 rysunek_12
 rysunek_13
 rysunek_14
 rysunek_15
 rysunek_16
 rysunek_17
 rysunek_18
 rysunek_19
 rysunek_20
 rysunek_21

Materiały zostały przygotowane na podstawie plików udostepnionych w Internecie