Strona główna

Nauka

Przetwarzanie sygnałów, rekonstrukcja sygnałów nierównomiernie próbkowanych, próbkowanie kompresyjne, uczenie maszynowe, algorytmy adaptacyjne, sprzętowa implementacja algorytmów w układach FPGA.

Publikacje