Inżynieria Biomedyczna

Obszar zastosowań Inżynierii Biomedycznej obejmuje różnorodne aspekty zastosowań wielu gałęzi techniki w medycynie i ochronie zdrowia. Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne, wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki.

czytaj więcej

Technologia Chemiczna

Studenci kierunku Technologia Chemiczna zdobywają wiedzę z zakresu chemii i procesów technologicznych ukierunkowanych na wytwarzanie materiałów budowlanych, ogniotrwałych, izolacyjnych, ceramicznych (m.in. ceramika szlachetna, sanitarna, płytkowa), szkła oraz na analitykę i kontrolę jakości.

czytaj więcej

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa to kierunek, na którym student zdobywa wiedzę z zakresu nauk ścisłych, a także nauki o materiałach ceramicznych, polimerowych, biomateriałach, materiałach funkcjonalnych i kompozytowych z uwzględnieniem projektowania, doboru i badania materiałów.

Czytaj więcej