home.agh.edu.pl/edyta

PRACA NAUKOWA


PUBLIKACJE do 2008

(pozostałe w wykazie http://www.bpp.agh.edu.pl/bpp.phtml oraz http://www.bpp.agh.edu.pl/new/)

"Szeregowanie prac przygotowawczych w kopalni - algorytmy symulacyjne ", Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska, Marta Kraszewska, Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energiš, ISSN 0860-0953, Kraków 2008, t.24, z.3/3, s.79-93

"Model algebraiczno-logiczny problemu planowania tras dostaw dla m komiwojażerów", Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska, Automatyka, ISSN 1429-3447, Kraków 2008, t.12, z.3, s.933-943

"Heurystyczne przeszukiwanie drzewa rozwiązań dla problemu szeregowania na maszynach równoległych", Edyta Kucharska, Lidia Dutkiewicz, Automatyka, ISSN 1429-3447,Kraków 2008, Kraków 2008, t.12, z.3, s.945-956

"Dwupoziomowy algorytm dla problemu udostępniania pól eksploatacyjnych", Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska, Automatyka, ISSN 1429-3447, Kraków 2007, t.11, z.3, s.397-407

"Algorytmy z szacowaniem kosztów w kryterium lokalnym dla problemu szeregowania zadań", Ewa Dudek-Dyduch, Edyta Kucharska, Lidia Dutkiewicz, Automatyka, Kraków 2007, ISSN 1429-3447, t.11, z.3, s.383-395

"Klasa algorytmów heurystycznych dla zagadnienia szeregowania zadań na maszynach z przezbrojeniami", Edyta Kucharska, Lidia Dutkiewicz, Automatyka, ISSN 1429-3447, Kraków 2006, t.10, z.3, s.531-541

"Algorytmy wyznaczania dróg transportu w problemie szeregowania zadań z zasobami zależnymi od stanu", Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska, Zesz. Nauk. AGH, s. Automatyka, tom 9, z.3, s.713-722, Kraków 2005

"Model dla problemu szeregowania zadań z zasobami zależnymi od stanu systemu", Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska, Zesz. Nauk. AGH, Automatyka, tom 9, z. 1-2, s.67-78, Kraków 2005

"Class of algorithms for scheduling problem with state depended retooling", Edyta Kucharska, PD FCCS'2005 - Forum- Conference on Computer Science for Ph. D. students and Post Doctoral Łódź-Bronisławów, 11-14.04.2005r.

"Formalny model symulacji procesów decyzyjnych jako model alegraiczno-logiczny", Ewa Dudek-Dyduch, Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska, Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej, Białystok 2004 (Warsztaty PTSK 2004,Augustów 1-4.09.2004r.)

"Systemy raportowania i analizy zarządczej", Dominik Jarczyk, Edyta Kucharska Automatyka, Kraków 2004, t. 8, z. 3, s. 585-592. (Warsztaty Naukowe SŁOK 2004)

"Model algebraiczno-logiczny szeregowania zadań z uwzględnieniem transportu maszyn", Ewa Dudek-Dyduch, Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska, Zesz. Nauk. AGH, s. Automatyka, tom 8, z. 3, 553-562, Kraków 2004 (Warsztaty Naukowe SŁOK 2004)

"Zintegrowane systemy informatyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach" , Edyta Kucharska, Jarosław Wąs, Marek Zachara, Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie: (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / pod red. Adama Stabryły,Kraków 2004, Wydawnictwo AE, S. 399-408.

"Internetowy system komunikacji ze studentem", Lidia Dutkiewicz, Bartłomiej Gudowski, Edyta Kucharska, Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. [T.] 3 / red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak, Poznań 2004, Dom Wydawniczy ELIPSA, 2004, S. 105-111

"IFS Applications a CDN-XL: finanse w zintegrowanych systemach do zarządzania", Edyta Kucharska, Lidia Dutkiewicz, Automatyka 2003, t.7, z.3, s.649-658

"Moduły finansowe w zintegrowanych systemach do zarządzania przedsiębiorstwami", Edyta Kucharska, Lidia Dutkiewicz, Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym: materiały konferencji naukowej: Szczawnica, 26-29 września 2002 / pod red. Adama Stabryły, Kraków 2002, Wydaw. EJB, S.393-402

"Aplikacje współpracujące z systemem typu ERP na przykładzie CIM+", Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska, Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym: materiały konferencji naukowej: Szczawnica, 26-29 września 2002 / pod red. Adama Stabryły; Kraków 2002, Wydaw. EJB, S. 156-161

"Szeregowanie zadań przy czasach przezbrojeń zależnych od stanu systemu - badania symulacyjne", Edyta Kucharska, Lidia Dutkiewicz, Automatyka 2001, t.5, z.1/2, s.335-343

"Hybrydowy algorytm rozwiązujący problem komiwojażera", Edyta Kucharska, Automatyka 1999, t. 3, z. 1, s. 191-200

"Distributed computation for scheduling problem with retooling", Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska, Proceedings of the Summer School on Computer Science in Management, Kraków 1998, Wydaw. Poldex. s.195-204