Thorsten Renk
Ni-bitha Adûnâyê

Wersja 0.5 (4 sierpnia 2006)

tłumaczył z języka angielskiego Sindaorodiel
wersja oryginalna (angielska)

I. Od autora
II. Treść kursu

I. Od autora

O prawach autorskich:

Publikuję ten tekst zakładając, że nauka i użycie języka, nawet języka wymyślonego, nie narusza praw autorskich jego twórcy. Nie jest moim celem łamanie praw autorskich do jakichkolwiek niepublikowanych tekstów JRR Tolkiena traktujących o gramatyce adûnaiku – takie teksty nie są mi dostępne i kurs będzie się opierał na materiałach opublikowanych. Nie twierdzę, że będę uczyć „poprawnej” wersji adûnaiku – opieram się na tym, co uważam za najlepszą z możliwych rekonstrukcji gramatyki adûnaickiej na podstawie materiałów opublikowanych.
Niektóre osoby i miejsca będą luźno wiązać się z postaciami i miejscami opisanymi w dziełach Tolkiena – celem wprowadzenia ich do kursu jest wyłącznie stworzenie atmosfery, tworzenie nowych interpretacji prac Tolkiena nie jest moim zamiarem. Chcę jedynie pokazać język „w działaniu”. Podobnie zachowanie i sposób myślenia przedstawianych postaci i opisy miejsc determinowane są przez kwestie gramatyczne prezentowane w danej lekcji, zatem często będą różnić się od postaci oryginalnych.

O mojej pracy:

Napisałem ten kurs, aby stworzyć wszystkim zainteresowanym łatwiejszy dostęp do adûnaiku. Dozwolone jest ściąganie go z sieci i drukowanie bez specjalnego zezwolenia, ale wyłącznie w celach niekomercyjnych. Zabronione jest jakiekolwiek użytkowanie tego kursu w celach komercyjnych a także oferowanie go do ściągnięcia z sieci bez uzyskania pozwolenia. 

Jeśli ktokolwiek uważa, że jego prawa autorskie zostały złamane poprzez publikację tego tekstu, proszę o kontakt: thorsten@sindarin.de

(tłum. Joanna "Adaneth" Drzewowska)

II. Treść kursu

Wstęp 14.08.2006
Lekcja 1. Klasy rzeczownika, subjektiw i podstawa 14.08.2006
Lekcja 2. Czas teraźniejszy, zaimki 14.08.2006
Lekcja 3. Aoryst i tryb rozkazujący, klasy rzeczownika rozróżniające płeć 14.08.2006
Lekcja 4. Objektiw a dopełniacz, negacja 16.08.2006
Lekcja 5. Czas przeszły 16.08.2006
Lekcja 6. Liczba podwójna, imiesłowy 31.06.2006
Lekcja 7. Tryb życzący i strona bierna 31.06.2006
Lekcja 8. Fonologia i słowotwórstwo

tłum. Sindaorodiel

logo

Dyskusja o kursie na www.elendili.pl

:: strona główna :: treść kursu :: wstęp ::

:: Lekcja 1 :: Lekcja 2 :: Lekcja 3 :: Lekcja 4 :: Lekcja 5 ::
:: Lekcja 6 :: Lekcja 7 :: Lekcja 8 ::