Dyplomy

Aktualne terminy obron prac dyplomowych:

26 czerwca 2019,  3 lipca 2019,  10 lipca 2019 i 12 września 2019

Poniżej zamieszczono szablon składu pracy inżynierskiej lub magisterskiej dla dyplomantów piszących prace pod moim kierunkiem:

Uprzejmie proszę zainteresowanych o zapoznanie się z powyższymi dokumentami.