Konfiguracja eclipse dla php

  1. Pobierz pakiet instalacyjny z: http://www.eclipse.org/downloads/packages/

Sprawdź wersję zainstalowanej w systemie Javy: x86 czy x64. Od tego zależy jaką wersję EClipse pobrać: 32 czy 64-bit.

Poniżej zostanie przedstawione przygotowanie dysku wymiennego z Eclise. Tak przygotowany dysk wymienny pozwoli na pracę z dowolnego komputera na którym zainstalowano Javę.

Rys. 1. Eclipse, php

2. Na dysku wymiennym utwórz katalog eclipse i skopiuj tam rozpakowany, pobrany pakiet.

Aby działać z dysku przenośnego na „dowolnym komputerze” należałoby utworzyć katalogi dla obu wersji Javy.

Rys. 2. Eclipse, php

3.  Z katalogu w którym umieszczono rozpakowany pakiet uruchom eclipse.exe

Jako „Workspace” wpisz .\workspace, co oznacza, że katalog z projektami zostanie utworzony w katalogu eclipsRys. 3. Eclipse, php

4. We właściwościach należy skojarzyć typy plików *.php i najlepiej *.css. Jak pokazuje praktyka nie jest to wymagane, ale dla porządku powinno się to wykonać.Rys. 4. Eclipse, php

Rys. 5. Eclipse, php

Rys. 6. Eclipse, php

5. Aby możliwe było edytowanie plików na serwerze zdalnym należy doinstalować „Remote System Explorer

Rys. 7. Eclipse, php

Rys. 8. Eclipse, php

 

6. W celu uruchomienia edycji plików zdalnych z wykorzystaniem protokołu ftp lub sftp należy postępować zgodnie z poniższymi rysunkami.

Rys. 9. Eclipse, php

Rys. 10. Eclipse, php

Rys. 11. Eclipse, php

Rys. 12. Eclipse, php

Rys. 13. Eclipse, php

Rys. 14. Eclipse, php

 

7. Należy pamiętać o ustawieniu właściwego kodowania polskich znaków diakrytycznych.

Rys. 15. Eclipse, php

Rys. 16. Eclipse, php