PowerShell – VPN: wyłączenie bramy domyślnej w Windows 10

Po skonfigurowaniu VPNa w Windows 10 zostanie ustawione automatyczne używanie bramy domyślnej w sieci zdalnej.

Skutkuje to tym, że po nawiązaniu połączenia cały ruch będzie kierowany przez tunel (obsługa poczty, www itp.). Jest to zupełnie niepotrzebne ponieważ system powinien używać tunelu tylko przy dostępie do zasobów w sieci zdalnej.

Aby ustalić ustawienie odpowiadające za wybór bramy domyślnej należy wykonać polenienie: Get-VpnConnection

Get-VpnConnection

O stanie interesującego nas ustawienia mówi właściwość: SplitTunneling, wartość False mówi o tym, że ustawione jest wykorzystanie domyślnej bramy zdalnej

Get-VpnConnection-SplitTunneling

Aby wyłączyć tą opcję należy wydać polecenie:

Set-VpnConnection „Nazwa Połączenia Zgodna z wynikiem Get-VpnConnection” -SplitTunneling $true

Set-VpnConnection