$_POST['czynn1'] >> : <<
$_POST['czynn2'] >> : <<
Przynajmniej jedna zmienna pusta

Kalkulator

Sprawdzenie znaków diakrytycznych: ąśźćżńłó

x 0Przykłady z prezenacji danych w internecie z wykorzystaniem php: stanislaw.flaga@agh.edu.pl