Techniki Informatyczne

Materiały pomocnicze do przedmiotu Techniki Informatyczne

Nr lab.Materiał
1.ti-flaga-lab-03
2.ti-flaga-lab-04

ti-flaga-lab-04-pętle
3.Krótki opis DEV-C++
ti-flaga-lab-05
4.Lab-06
5.ti-flaga-lab-07
6.Liczby pseudolosowe. Strumienie wstęp
7.Rzut ukośny
8.Różne sposoby deklaracji funkcji (prototypy)
9.Wskaźniki
10.Przekazywanie tablicy do funkcji jako parametr
11.Parametry wywołania programu. Pliki tekstowe
12.Plik binarny. Typ wyliczeniowy. Struktury

magazyn.txt