dr inż. Mariusz Frukacz

AGH - University of Science and Technology
Katedra Geomatyki
Al. Mickiewicza 30, C-4/305
30-059 Kraków, Polska

 

e-mail: frukacz@agh.edu.pl

 FORUM

Forum dyskusji ze studentami

 


WZORY, POMOCE, FORMULARZE I INNE

 Pliki do 

 

Nazwa

   
  Wzory opisu teczki i koszulki na ćwiczenia z Geodezji.

Teczka

Koszulka

 

Wzór sprawozdania technicznego.

 

Sprawozdanie

 

Formularz obliczeń ciągu poligonowego.

 Wezel.pdf

Poligon.pdf

 

Pomocne materiały z instrukcji geodezyjnych.

G-4-Odchyłki

instrukcja-K1

  Formularz szkicu polowego / Formularz opisu topograficznego

Szkic

Opis

  Dziennik pomiaru kątów poziomych / Dziennik do metody biegunowej

Kąty

Biegunowa

  Dziennik niwelacji reperów / Dziennik niwelacji przekrojów

Niw.Reperów

Niw.Przekrojów

 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ Z GEODEZJI I - STUDIA STACJONARNE

 Pliki do 

Numer tematu

Nazwa

Algorytm obliczeń

Konspekt tematu

Temat 01

Zamiana miar kątowych.

 

Temat 01

Temat 02

 

 

Temat 03

   

 

Temat 04    

 

Temat 05    

 

Temat 06    

 

 

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z GEODEZJI II - STUDIA STACJONARNE

 Pliki do 

Numer tematu

Nazwa

Algorytm obliczeń

Konspekt tematu

Temat 01

Opracowanie wyników pomiarów kątów i kierunków wraz z oceną dokładności.

Algorytm01

Temat01

Temat 02

Wyznaczenie elementów mimośrodu metodą pośrednią. Redukcje mimośrodowe kierunków.

 

Temat02

Temat 03

Przeniesienie współrzędnych.

 

Temat03

Temat 04 Redukcje długości pomierzonych dalmierzem elektromagnetycznym..

Algorytm04

Temat04

Temat 05 Wcięcie kątowe wstecz.  

Temat05

Temat 06 Projekt osnowy szczegółowej III klasy.

Temat06-Osnowa

Temat06

Temat 07 Transformacja współrzędnych prostokątnych płaskich metodą Helmerta.

 Algorytm07

Temat07
Temat 08 Ocena dokładności pomiaru kątów zenitalnych. Wyznaczanie błędu indeksu.   Temat08
Temat 09 Wyznaczenie wysokości punktu i długości odcinka pionowego niedostępnego do bezp. pom.   Temat09
Temat 10 Wyznaczenie wysokości punktów w sieci niwelacyjnej pom. niwelacją trygonometryczną.   Temat10
Temat 11 Wcięcie przestrzenne. Temat11
Temat 12 Tachimetria.                                                                                                       

Temat12

 

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z GEODEZJI II - STUDIA NIESTACJONARNE

 Pliki do 

Numer tematu

Nazwa

Algorytm obliczeń

Konspekt tematu

Temat 01

Pomiary kierunków, wcięcie wstecz i redukcje mimośrodowe.

Temat01

Temat 02

Redukcje długości pomierzonych dalmierzem elektromagnetycznym.

Algorytm02

Temat02

Temat 03

Projekt osnowy szczegółowej III klasy.

Temat03-Osnowa

Temat03

Temat 04 Transformacja współrzędnych prostokątnych płaskich metodą Helmerta.

 Algorytm04

Temat04
Temat 05 Wstęp do niwelacji trygonometrycznej.

 Niw. tryg.

Temat05

 

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z GEOMATYKI

 

Numer tematu

Nazwa

Konspekt

Plik

Dodatki

Temat 01

Arkusz kalkulacyjny Excel 01 - Uzgodnienie wyników, zamiany miar kątowych.

 

Geom01.xls

 
Temat 02 Arkusz kalkulacyjny Excel 02 - Współrzędne, azymuty, kąty, powierzchnie Geom02.pdf

Geom02.xls

Punkty.txt

Temat 03

Arkusz kalkulacyjny Excel 03 - Rachunek współrzędnych Geom03.pdf

Geom03.xls

Osn_pom.txt

Projekt 1 Arkusz kalkulacyjny Excel - Projekt 1 Projekt1.pdf

Poligon.pdf

Obliczenia.pdf

Temat 04

WinKalk - Wprowadzenie. Pomiary  Geom04.pdf  

105-106.txt

Temat 05

WinKalk - Projektowanie działek. Raporty i szkice. Geom05.pdf

129.txt

osnowa.txt

Temat 06

WinKalk - Wyrównanie ścisłe sieci sytuacyjnej. Rejestratory. Geom06.pdf

dane.gsi2

nawiązanie.txt

Temat 07

MikroMap - Wprowadzenie. Symbole i linie. Edycja map.   

mikro1.jpg

mikro1.txt

Temat 08

MikroMap - Warstwice, kalibracja rastrów.  

geom12.rar

mapa.dxf

Projekt 2 WinKalk i MikroMap - Projekt 2. Projekt2.pdf    
GEOMATYKA - Syllabusy z ćwiczeń i wykładów Ćwiczenia

Wykłady

Egzamin-oceny

 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ Z GEODEZJI I - PWSTE JAROSŁAW

 Pliki do 

Numer tematu

Nazwa

Algorytm obliczeń

Konspekt tematu

Temat 01

Zamiana miar kątowych.

 

Temat 01

Temat 02

Obliczenie ciągu poligonowego metodą przybliżoną.                          

Temat 02

Temat 03

Rachunek współrzędnych.

 

Temat 03

Temat 04 Sprawdzenie teodolitu i pomiary kątowe.  

Temat 04

Temat 05 Opracowanie mapy sytuacyjnej na podstawie pomiaru metodą biegunową.  

Temat 05

Temat 06 Niwelacja reperów.  

Temat 06

Temat 07      
Temat 08      
Temat 09      
WYKŁADY

Syllabus i proponowana literatura przedmiotu.

 Syllabus

Literatura

EGZAMINY Wyniki z egzaminów 

Podstawowy

 Poprawkowy

ĆWICZENIA Syllabus 

Syllabus

 Egzamin

 

PRAKTYKA Z GEODEZJI II (Sopotnia Mała)

 Pliki do 

 

Nazwa

   
  Informacja dot. organizacji praktyk w Sopotni Małej (st. stacjonarne oraz niestacjonarne)

Info

Mapa

 

Mapy topograficzne terenu (1:10 000)

182.122

182.124

 

Konspekt praktyki (można wydrukować dla siebie)

Konspekt

 
  Sterownik do kabla i przejściówki USB

Sterownik

 

 

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z ETP

 Pliki do 

Numer tematu

Nazwa

Algorytm obliczeń

Konspekt tematu

Symulator DISTO (nie działa pod Windows Vista)

 

DISTO-PL.ZIP

Symulator TC 600  (nie działa pod Windows Vista)

 

TC600-PL.ZIP

Instrukcja obsługi niwelatora cyfrowego Topcon DL-101/102C

Topcon.pdf