echo

 

Grupa Naukowa Pro Futuro zakończyła kolejny projekt edukacji ekologicznej pn. Echo (Environmental changes human obligation). Projekt Ec(h)o II był efektem kontynuacji wyników  miedzynarodowego projektu pod tą samą nazwą.  Zadanie realizowano na zlecenie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Zielonki.

W ramach projektu:

  • odwiedziliśmy 33 szkoły podstawowe i gimnazjalne,
  • w warsztatach wzięło udział 155 klas (4-6 SP i I-III Gim),
  • przeprowadziliśmy ponad 250 godzin warsztatów,
  •  do konkursu na eko gazetkę ścienną wysłano 45 zdjęć.
  • w konkursie na eko sprawozdanie wzięło udział 8 szkół

 

 Więcej informacji o Ec(h)o II