arr-left    KRAKOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH UCZONYCH    arr-right

 

 

IX Krakowska Konferencja Młodych Uczonych - 02-04.10.2014

W dniach 2–4 października 2014 odbyła się IX Krakowska Konferencja Młodych Uczonych – kolejne z corocznych spotkań międzynarodowego grona młodych naukowców. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów, ośrodków badawczych oraz przedsiębiorstw z Ukrainy, Gruzji oraz Polski. Uczestnicy reprezentowali 40 uczelni wyższych, ośrodków naukowych i badawczych oraz przedsiębiorstw:    • Państwowego Uniwersytetu Wykorzystania Przyrody i Zasobów Naturalnych w Kijowie,
    • Gruziński Uniwersytet Techniczny Tbilisi,
    • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
    • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
    • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
    • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
    • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
    • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
    • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
    • Uniwersytet Warszawski,
    • PAN Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego w Gdańsku,
    • PAN Instytut Inżynierii Chemicznej w Gliwicach,
    • PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią w Krakowie,
    • Politechnika Częstochowska,
    • Politechnika Gdańska,
    • Politechnika Krakowska,
    • Politechnika Opolska,
    • Politechnika Poznańska,
    • Politechnika Rzeszowska,
    • Politechnika Śląska,
    • Politechnika Świętokrzyska,
    • Politechnika Warszawska,
    • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi,
    • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Gliwicach,
    • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie,
    • Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu,
    • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
    • Orlen Oil sp. z o.o. w Krakowie,
    • Marka „Ciepło dla Krakowa",
    • EDF Polska S. A. w Krakowie,
    • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Krakowie,
    • DataConsult Sp. z o.o. w Krakowie,
    • SNP Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH w Icker, Niemcy,
    • PGNiG SA Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie.Podczas trzydniowej konferencji doktoranci, młodzi doktorzy, asystenci, adiunkci, pracownicy nauki oraz przedstawiciele przedsiębiorstw wysłuchali wykładów mistrzowskich oraz doskonalili swoje umiejętności w czasie warsztatów. Uczestnicy konferencji prezentowali własne projekty naukowe oraz wyniki prac badawczych zarówno w czasie sesji posterowej, jak i podczas obrad sekcji specjalistycznych. W celu zapewnienia uczestnikom komfortowych warunków obrad organizatorzy zdecydowali się zmienić dotychczasową formę konferencji. Uroczyste otwarcie konferencji i sesja plenarna z wykładami mistrzowskimi odbyły się w Akademii Górniczo-Hutniczej, zaś pozostała część obrad i wydarzeń konferencji miała miejsce w Centrum Szkoleniowym Jałowcowa Góra w Dobczycach.


IX Krakowska Konferencja Młodych została objęta honorowym patronatem Uczonych Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Podczas sesji plenarnej otwarcia IX Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych dokonali Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych, prof. dr hab. Stanisław Kistryn oraz Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol. Rektorzy skierowali do uczestników słowa inspirujące słowa, zachęcające do wytrwałej pracy naukowej.


W czasie sesji plenarnej zostały przedstawione wykłady mistrzowskie wygłosili znamienici goście: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn (Politechnika Krakowska) Architektura zrównoważona. Koncepcje energetyczne budynków, doc. dr Wołodymir Reszetiuk (Państwowy Uniwersytet Wykorzystania Przyrody i Zasobów Naturalnych w Kijowie) Innowacyjne technologie w zarządzaniu obiektami biotechnologicznymi w rolnictwie, dr Elżbieta Lisowska (Uniwersytet Jagielloński) Azjatycki ekspres - zmieniająca się Azja. W czasie sesji plenarnej uczestnicy wysłuchali także prezentacji przygotowanej przez Brązowego Sponsora IX KKMU EDF Polska SA – „Ciepło dla Krakowa"; Karol Stós z Wydziału Rynku Ciepła EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie wygłosił referat Ciepło sieciowe- ciepłem przyszłości.


Prawdziwym honorem dla uczestników i organizatorów konferencji była obecność znamienitych gości. W uroczystości otwarcia IX Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych oraz w sesji plenarnej mieliśmy zaszczyt gościć: Prawdziwym honorem dla uczestników i organizatorów konferencji była obecność znamienitych gości. W uroczystości otwarcia IX Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych oraz w sesji plenarnej mieliśmy zaszczyt gościć: Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw AGH, pana profesora doktora habilitowanego Wojciecha Suwałę, Prodziekana Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. dr hab. Wandę Kudełkę, Prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej – dr. inż. Jerzego Jaworskiego, Prodziekana Wydziału Odlewnictwa AGH – dr hab. inż. Marię Maj, Prodziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH – dr hab. inż. Edytę Brzychczy, Prodziekana Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Telekomunikacji AGH – prof. dr. hab. inż. Grzegorza Dobrowolskiego, Prodziekana Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH – dr. inż. Tomasza Lipeckiego, Vice Dyrektora Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk – prof. dr. hab. inż. Jana Bonarskiego, Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – dr hab. n. med. Jolantę Pytko-Polończyk, Kierownik Katedry Zarządzania w Energetyce Wydziału Zarządzania AGH – dr hab. Natalię Iwaszczuk, prof. AGH, Kierownika Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH – prof. dr. hab. inż. Romana Magdę, reprezentującego władze Instytutu Fizyki Jądrowej PAN – prof. dr. hab. Wojciecha Kwiatka, reprezentującą władze Katedry Geomechaniki, Budownicwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH – dr inż. Oksanę Kinasz, reprezentującego Kierownictwo Studiów Doktoranckich Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH – dr. hab. inż. Kazimierza Trybalskiego, prof. AGH, Dyrektora ds. Uzdatniania i Dystrybucji Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie – dr. Tadeusza Żabę, Przedstawiciela EDF Polska SA – Magdalena Garpiel, Przedstawiciela Orlen Oil sp. z o.o. – Iwonę Czekaj-Kolkę.


Po sesji plenarnej uczestnicy udali się do Centrum Szkoleniowego Jałowcowa Góra w Dobczycach, gdzie kontynuowali obrady. Uczestnicy wysłuchali wykładów specjalistycznych, przygotowanych przez sponsorów i partnerów konferencji:
przedstawiciel Partnera IX KKMU, Orlen Oil sp. z o.o., Michał Skrobecki wygłosił prezentację Konwencjonalne technologie otrzymywania baz olejowych oraz środków smarowych, przedstawiciel Patrona Medialnego IX KKMU, grupy Thomson-Reuters, Marcin Kapczyński zaprezentował problematykę publikacji naukowych w wykładzie Master Journal List a lista filadelfijska kryteria oceny i wyboru czasopism naukowych,


Prezes Grupy Naukowej Pro Futuro, Jacek Pietrzyk przedstawił działalność Grupy w referacie Edukacja ekologiczna – wyzwanie dla współczesności.


Program konferencji zapewnia szerokiemu gronu uczestników przyjeżdżających z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych zarówno możliwość prezentacji własnych pomysłów naukowych oraz rezultatów prac badawczych, udział w dyskusjach w sekcjach specjalistycznych, jak również interaktywne formy współpracy międzynarodowych zespołów podczas szkoleń i warsztatów. W czasie sesji posterowej 61 posterów zostało zaprezentowane w pięciu grupach tematycznych: Innowacyjne Technologie, Nowoczesna Inżynieria, Nauki Ekonomiczne, Inżynieria Środowiska, Nauki Społeczne i Humanistyczne. Kolejnego dnia konferencji obrady panelowe przebiegały równolegle w czterech sekcjach tematycznych: Gospodarka Wodna, Budownictwo, Energetyka i Zarządzanie Logistyczne – łącznie wygłoszono 32 referaty.


W kolejnym dniu konferencji uczestnicy doskonalili umiejętności praktyczne podczas warsztatów: Skuteczne motywowanie samego siebie, Twórcze metody prowadzenia zajęć, czyli jak rozwijać zdolność twórczego myślenia wśród studentów, Podstawy LEAN management i filozofii Kaizen, czyli po co w Japonii używa się czerwonych kartek, Myślenie coachingowe w pracy i życiu, Desk research czyli jak przeprowadzić analizę danych zastanych, Triz - jak tworzyć nowe wynalazki i rozwiązywać problemy naukowe. Warsztaty przeprowadzili Partnerzy Grupy Naukowej Pro Futuro i Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych: Generator Pomysłów – Tomasz Chyrchel, Agnieszka Skraburska, Katarzyna Socha, Ewa Krzaklewska, Magic Key – Kamila Kruk oraz dr Maciej Kałuża z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W drugiej części dnia odbyły się obrady sekcji tematycznych. Z kolei w sobotę rano, dzięki uprzejmości Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie, uczestnicy konferencji zapoznali się z problematyką gospodarki wodnej i ochrony Jeziora Dobczyckiego. Podczas rejsu statkiem szkoleniowym kwestie związane z zaopatrzeniem aglomeracji w wodę, ochroną zbiornika oraz edukacją ekologiczną przybliżył dr Jacek Sanecki z MPWiK SA.


Krakowska Konferencja Młodych Uczonych nie tylko na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naukowych, organizowanych cyklicznie w Krakowie, ale z roku na rok program konferencji wzbogaca się o nowe elementy, a liczba uczestników rośnie. W ciągu dziewięciu lat liczba uczestników konferencji wzrosła z 42 do 150 osób, zaś liczba opublikowanych artykułów naukowych – z 72 do 140 prac. Konferencja nie mogłaby odbyć się i rozwijać bez wsparcia okazanego przez Sponsorów i Partnerów:    • System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. (Złoty Sponsor),
    • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. (Brązowy Sponsor),
    • EDF Polska S.A. – współwłaściciel marki "Ciepło dla Krakowa" (Brązowy Sponsor),
    • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie (Sponsor),
    • ORLEN OIL Sp. z o.o. (Partner)
    • Thomson Reuters (Patron Medialny),
    • Czasopismo Logistyka (Patron Medialny),
    • Portal branżowy Teberia.pl (Patron Medialny).Materialnym efektem obrad międzynarodowej IX Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych jest anglojęzyczna książka Book of Abstracts. IX Krakow Conference of Young Scientists 2014 wraz z płytą CD, zawierającą pełne teksty wybranych artykułów. Ponadto, artykuły spełniające wymagania czasopisma „Logistyka" (10 punktów wg Rozporządzenia MNiSW z 2013 r.), dzięki przychylności Redakcji, zostały zamieszczone w tym periodyku.
Międzynarodowa Krakowska Konferencja Młodych Uczonych jest jednym z najstarszych polskich wydarzeń naukowych adresowanych do młodych ludzi. Inicjatorem konferencji i organizatorem kolejnych jej edycji jest Grupa Naukowa Pro Futuro. Nieocenioną pomoc organizatorom konferencji okazują Władze Rektorskie i Dziekańskie AGH; sesja plenarna IX KKMU odbyła się w nowoczesnych salach dydaktycznych udostępnionych przez Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, zaś w procesie przygotowania konferencji organizatorzy mogli liczyć na wsparcie Dziekana Wydziału Zarządzania.


Interdyscyplinarna Krakowska Konferencja Młodych Uczonych od samego początku stawia w centrum uwagi młodych ludzi, którzy podejmują śmiałe kroki w wyrażaniu i publikowaniu własnych pomysłów naukowych i prezentują wyniki prac badawczych. Celem organizatorów jest stworzenie forum wymiany myśli oraz integracja młodego środowiska naukowego poprzez zapewnienie warunków wzajemnego przenikania się dziedzin nauki oraz biznesu. Dlatego z roku na rok doskonalona jest forma konferencji poprzez elastyczne dostosowywanie jej do oczekiwań uczestników. Najważniejszym owocem konferencji jest nieustannie wzajemna inspiracja do kontynuowania pracy naukowej, a także integracja środowiska młodych naukowców, która doprowadziła już do prowadząca niejednokrotnie do interdyscyplinarnych międzynarodowych projektów naukowych.
Grupa Naukowa Pro Futuro już dziś ma przyjemność zaprosić na kolejną, jubileuszową X Konferencję Młodych Uczonych, która odbędzie się w Krakowie we wrześniu 2015.

 

Katarzyna Gdowska
Grupa Naukowa Pro Futuro

9kkmu rektor zbigniew kakol

8kkmu marcin kapczynski

9kkmu michal skrobecki

9kkmu elzbieta lisowska

9kkmu postery 01

9kkmu postery 02

9kkmu postery 04

9kkmu postery 05

9kkmu sesje tematyczne 02

9kkmu warsztaty 04

9kkmu rejs 01