VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych - wrzesień 2012

We wrześniu 2012 roku, w przepięknej jesiennej scenerii, młodzi naukowcy spotkali się po raz siódmy w Krakowie w przyjaznych murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. W ramach VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych doktoranci i młodzi pracownicy nauki słuchali wykładów, doskonalili swoje umiejętności w czasie warsztatów, uczestniczyli w panelu dyskusyjnym, a także prezentowali własne projekty naukowe oraz dyskutowali nad wynikami prowadzonych badań. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski, Rosji, Ukrainy Czech, Litwy, Węgier, Chorwacji, Grecji, Macedonii oraz Mołdawii.

 

Interdyscyplinarna, międzynarodowa Krakowska Konferencja Młodych Uczonych jest jednym z najstarszych wydarzeń tego typu odbywających się w Polsce. Inicjatorem Konferencji i organizatorem kolejnych jej edycji jest Grupa Naukowa Pro Futuro – działające w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zrzeszenie doktorantów i młodych pracowników nauki. Celem, przyświecającym pomysłodawcom i organizatorom, jest stworzeniu forum wymiany myśli oraz integracja młodego środowiska naukowego poprzez zapewnienie warunków wzajemnego przenikania się poszczególnych dziedzin wiedzy i nauki. Krakowska Konferencja Młodych Uczonych stawia w centrum uwagi młodych ludzi, którzy podejmują śmiałe kroki w wyrażaniu i publikowaniu własnych przemyśleń. Organizatorzy starają się umożliwić szerokiemu gronu młodych ludzi nauki z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych prezentację własnych pomysłów oraz rezultatów prac badawczych. Tematyczne obrady Konferencji prowadzone są równolegle w pięciu sesjach specjalistycznych: Innowacyjne Technologie, Nowoczesna Inżynieria, Nauki Ekonomiczne, Inżynieria Środowiska, Nauki Społeczne i Humanistyczne.

 

W latach 2011 i 2012 Krakowska Konferencja Młodych Uczonych była objęta honorowym patronatem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Aktu otwarcia VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych dokonał Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych, prof. dr hab. Stanisław Kistryn. Niewątpliwą nobilitacją i zaszczytem dla uczestników i organizatorów Konferencji jest fakt, iż w uroczystym otwarciu VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych i sesji plenarnej uczestniczyli znamienici goście: Prorektor Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego – prof. Wołodymyr Kotenko, Prorektor Państwowej Akademii Metalurgicznej Ukrainy w Dniepropietrowsku – prof. Jurij Projdak, Prorektor ds. Studenckich AGH – prof. dr hab. Anna Siwik, Prorektor ds. Nauki Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Dziekani i Prodziekani Uczelni Wyższych Krakowa, członkowie Komitetu Naukowego Konferencji oraz przedstawiciele Sponsorów.

 

Wykłady, wygłoszone w czasie sesji plenarnej, będące przykładem interdyscyplinarności współczesnej nauki, stały się inspiracją do dyskusji w ciągu całej konferencji. W czasie sesji plenarnej zaprezentowane zostały następujące referaty: prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski (AGH) Jubilerstwo starożytnego Egiptu, prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski (AGH) Dlaczego (jednak) energia jądrowa oraz prof. dr hab. Grzegorz Biliński (ASP) Sztuka? Sztuka!

 

Krakowska Konferencja Młodych Uczonych nie tylko na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naukowych, organizowanych cyklicznie w Krakowie, ale z roku na rok program konferencji wzbogaca się o nowe elementy, a liczba uczestników rośnie. W ciągu siedmiu kolejnych lat liczba uczestników Konferencji wzrosła z 42 do 145 osób, zaś liczba opublikowanych artykułów naukowych – z 72 do 128 prac.

 

Program ramowy VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych uległ znaczącym modyfikacjom względem lat poprzednich. Przede wszystkim, po raz pierwszy została zorganizowana sesja posterowa, która odbyła się w niezwykle malowniczej scenerii Zamku w Korzkwi. Uczestnicy zapoznali się z historią Zamku, przedstawioną przez właściciela, Jerzego Donimirskiego. Ponadto, Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Małgorzata Krasowska, przekazała młodym naukowcom nieocenioną pomoc w postaci prezentacji Strategia publikacji. Niezwykłego charakteru całemu wydarzeniu nadał koncert skrzypcowy w wykonaniu Małgorzaty Staszewskiej i Mieczysława Szlezera. W kolejnym dniu Konferencji uczestnicy doskonalili umiejętności praktyczne podczas warsztatów: Pokonaj Stres, Statistica, GROW, Mobile Learning, Efektywniej..., Doktorant Na Rynku Pracy, Emisja Głosu oraz Life Long Learning. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Partnerów Grupy Naukowej Pro Futuro i Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych: prorozvoyovo s.c., EVENT IDEAS Special Events & Public Relations Martyna Skoczylas, Fundacja Art. of Living, StatSoft Polska Sp. z o.o., Dream Foundation SA, The Magic Key Kamila Kruk, Katarzyna Socha, Szczepan Urlik.

 

Nowym elementem Konferencji był również panel dyskusyjny, którego przewodnim hasłem były pytania Jak działamy? Co nas napędza? Dokąd zmierzamy? Gośćmi panelu byli prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH), Maria Brzostek (Specjalista ds. Edukacji, Konsulat Generalny USA w Krakowie), dr inż. Daniel Prusak (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, uczestnik pierwszej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators – Science – Management – Commercialization), mgr inż. Weronika Teresa Adrian (Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, uczestniczka pierwszej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators – Science – Management – Commercialization), Tomasz Pyrć (Dyrektor Centrum Transferu Technologii AGH, Członek Zarządu - CC Poland Plus. Sp. z o.o.), dr inż. Dominik Kowal (Wydział Zarządzania AGH, Członek Zarządu INNOAGH Sp. z o.o.), dr inż. Mariusz Szwedo (Prezes Zarządu Monit SHM Sp. z o. o.) oraz Łukasz Krupa (Projekt Broker Innowacji, Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.).

 

Materialnym efektem obrad VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych jest książka Streszczenia Materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 wraz z płytą CD, zawierającą pełne teksty artykułów, a także anglojęzyczna monografia tematyczna. Najważniejszym owocem Konferencji jest nieustannie wzajemna inspiracja do kontynuowania pracy naukowej, a także integracja środowiska młodych naukowców, prowadząca niejednokrotnie do wspólnych projektów naukowych.

 

Katarzyna Gdowska
Grupa Naukowa Pro Futuro

 

LOGO ProFuturo JPEG