10kkmu header www

X Krakowska Konferencja Młodych Uczonych
24-26.09.2015
Kraków - Dobczyce, Polska
www.kkmu.agh.edu.pl

 

 

Jubileuszowa X Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

 

Zorganizowanie ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji jest niewątpliwie wyzwaniem. Organizowanie cyklu corocznych międzynarodowych interdyscyplinarnych konferencji jest zadaniem wielokrotnie trudniejszym. W 2006 roku Krakowska Konferencja Młodych Uczonych zaczynała jako ogólnopolska konferencja, w czasie której ponad 40 osób przedstawiło referaty w czterech sesjach tematycznych: Nowe techniki i technologie, Nauki Ekonomiczne, Zarządzanie Środowiskiem oraz Socjologia. W 2015 roku w X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych uczestniczyło 110 osób, które zaprezentowały postery i referaty w siedmiu sesjach tematycznych: Innowacyjne technologie, Nowoczesna inżynieria, Inżynieria środowiska, Logistyka i inżynieria produkcji, Inżynieria w medycynie, Nauki ekonomiczne oraz Nauki społeczne i humanistyczne.

 

Od samego początku celem organizatorów, Grupy Naukowej Pro Futuro, jest stworzenie forum wymiany myśli oraz integracja młodego środowiska naukowego poprzez zapewnienie warunków wzajemnego przenikania się dziedzin nauki oraz biznesu. Dlatego na przestrzeni dziesięciolecia forma, zasięg geograficzny i zakres tematyczny konferencji zmieniał się i rozwijał, aby elastyczne dostosowywała się ona do oczekiwań uczestników.

 

Krakowska Konferencja Młodych Uczonych jest jednym z najstarszych polskich wydarzeń naukowych adresowanych do młodych naukowców. Inicjatorem konferencji i organizatorem kolejnych jej edycji jest Grupa Naukowa Pro Futuro – działające w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zrzeszenie doktorantów i młodych pracowników nauki wspierane administracyjnie przez Fundację dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od wielu lat nieocenione wsparcie organizatorzy otrzymują ze strony Kolegium Szkół Wyższych Krakowa, zaś w kwestiach organizacyjnych zawsze mogą liczyć na pomoc Władz Rektorskich i Dziekańskich AGH – sesja plenarna X KKMU odbyła się w nowoczesnych salach dydaktycznych udostępnionych przez Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, zaś w procesie przygotowania konferencji organizatorzy byli wspierani przez Dziekana Wydziału Zarządzania.

 

Jubileuszowa X Krakowska Konferencja Młodych Uczonych odbyła się w dniach 24–26.09.2015. Uroczyste otwarcie konferencji i sesja plenarna z wykładami mistrzowskimi odbyły się w gościnnych murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, zaś pozostała część obrad i wydarzeń konferencji miała miejsce w Centrum Konferencyjnym „Jałowcowa Góra” w Dobczycach. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów, ośrodków badawczych oraz przedsiębiorstw z całej Polski. W ciągu trzech dni doktoranci, młodzi doktorzy, asystenci, adiunkci, pracownicy nauki oraz przedstawiciele przedsiębiorstw wysłuchali wykładów mistrzowskich oraz doskonalili swoje umiejętności w czasie warsztatów. Uczestnicy konferencji prezentowali własne projekty naukowe oraz wyniki prac badawczych zarówno w czasie sesji posterowej, jak i podczas obrad sekcji specjalistycznych.

 

Do programu X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych dołączyło także wydarzeniem towarzyszące – warsztaty przedkonferencyjne rozwijające możliwości wykorzystania narzędzi komputerowych w pracy naukowej i dydaktycznej oraz przygotowujące do wykorzystania superkomputerów we własnej pracy badawczej. Warsztaty Efektywne wykorzystanie klastra Zeus w obliczeniach naukowych, Narzędzia ułatwiające prowadzenie projektów naukowych (JIRA, Stash, Confluence, Adobe Connect) zostały przygotowane przez ACK Cyfronet AGH i Infrastrukturę PLGrid.

 

Jubileuszowa X Krakowska Konferencja Młodych została objęta honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Ministra Gospodarki Pan Janusza Piechocińskiego, Wojewody Małopolskiego Pana Jerzego Millera, Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowy, a także Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Podczas sesji plenarnej otwarcia X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych dokonali Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego – profesor Maria-Jolanta Flis oraz Prorektor ds. kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej – profesor Andrzej Tytko. Rektorzy skierowali do uczestników słowa inspirujące i zachęcające do wytrwałej pracy naukowej.

 

Prawdziwym honorem dla uczestników i organizatorów konferencji była obecność znamienitych gości. Na sesji plenarnej otwierającej X Krakowską Konferencją Młodych Uczonych mieliśmy zaszczyt gościć: Prorektora ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej – profesora Andrzeja Białkiewicza, Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – profesora Sylwestra Tabora, Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – profesora Jana Suchanicza, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej – profesora Tadeusza Tatarę, Dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin PAN – profesor Jolantę Biesagę-Kościelniak, Dziekana Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH – profesora Andrzeja Goneta, Dziekana Wydziału Energetyki AGH – profesora Wojciecha Suwałę, Dziekana Wydziału Humanistyczego AGH – profesor Barbarę Gąciarz, Wicedyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN – profesor Elżbietę Wilk-Woźniak, Prodziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – profesor Katarzynę Potyrałę, Prodziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – doktora habilitowanego Leszka Książka, Prodziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – doktora habilitowanego Piotra Micka, Prodziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ – doktora habilitowanego Zdzisława Goldę, Prodziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH – doktor habilitowaną Edytę Brzychczy, Prodziekana Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH – doktora Habilitowanego Czesława Rybickiego, Prodziekana Wydziału Energetyki i Paliw AGH – doktora Leszka Kurcza, Wicedyrektora Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH – doktora Karola Krawentka, reprezentujące Władze Instytutu Botaniki PAN – Panie Natalię Maturę i Agatę Jarzynkę.

 

Życzenia pomyślnych obrad i ciepłe słowa skierowane do uczestników konferencji przesłali: Marszałek Województwa Małopolskiego – pan Marek Sowa, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – profesor Stanisław Kistryn oraz Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Collegium Medicum UJ – profesor Jolanta Pytko-Polończyk.

 

W czasie sesji plenarnej zostały przedstawione następujące wykłady mistrzowskie:

 • prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski (Akademia Górniczo-Hutnicza) – Co oko mówi do mózgu? Perspektywy budowy elektronicznej protezy siatkówki,
 • dr inż. Joanna Czechowska (Akademia Górniczo-Hutnicza) – Czy sztuczna kość dorównuje naturalnej? Szanse i ograniczenia w substytucji kości,
 • dr inż. Sławomir Mikrut (Akademia Górniczo-Hutnicza) – Współczesne metody pozyskiwania danych 3D
 • dr inż. Mariusz Sterzel, mgr Katarzyna Zaczek (ACK Cyfronet AGH – Infrastruktura PLGrid, Partner X KKMU) – Infrastruktura PLGrid
 • mgr Karol Stós („Ciepło dla Krakowa”, Wydział Rynku Ciepła EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, Brązowy Sponsor X KKMU) – Eko Network – proekologiczne ciepło sieciowe

 

Po sesji plenarnej uczestnicy udali się do Centrum Konferencyjnego Jałowcowa Góra w Dobczycach, gdzie kontynuowali obrady. Uczestnicy wysłuchali wykładów specjalistycznych, przygotowanych przez Sponsorów i Partnerów konferencji: przedstawicielka Partnera X KKMU, PGE SA, Katarzyna Żbikowska, wygłosiła prezentację Jak smakuje innowacyjność w Grupie PGE?, przedstawiciel Patrona Medialnego X KKMU, grupy Thomson-Reuters, Marcin Kapczyński zaprezentował problematykę publikacji naukowych w wykładzie Web of Science – bibliometryczne spojrzenie na dorobek naukowy, następnie Prezes Innoventure sp. z o.o., Marcin Bielówka opowiedział o możliwościach komercjalizacji badań naukowych w referacie Jak zamienić efekty prac naukowo-badawczych na udziały w spółkach kapitałowych?, zaś Kierownik ds. inżynieringu i R&D w S&P Group, Łukasz Grabowski przedstawił Możliwości poprawy efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Z kolei przyjaznym wnętrzu ośrodka konferencyjnego została przeprowadzona sesja posterowa.

 

W kolejnym dniu konferencji uczestnicy doskonalili umiejętności praktyczne podczas warsztatów: Sztuka zarządzania sobą w czasie, Warsztat skutecznego przywództwa – Lider Przyszłości, EmployAbility, czyli jak rozwijać u siebie i swoich studentów kompetencje kluczowe na rynku pracy, Filozofia KAIZEN w warsztacie badawczym naukowca, Czy istnieje życie po doktoracie?. Warsztaty przeprowadzili Partnerzy Grupy Naukowej Pro Futuro i Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych: Katarzyna Socha, dr Szymon Czapliński z firmy Busy Bee, Szymon Gruszka z firmy GS Consulting, Katarzyna Gzyl z Fundacji na Rzecz Rozwoju Kariery „Trmpolina Talentów” oraz dr Maciej Kałuża z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Ponadto, w piątek, 25.10.2015, w drugiej części dnia odbyły się obrady sekcji tematycznych.

 

Z kolei w sobotę rano, dzięki uprzejmości Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH wraz z Infrastrukturą PLGrid uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić siedzibę dwóch krakowskich superkomputerów Zeusa i Prometheusa. O historii, teraźniejszości i możliwości wykorzystania superkomputerów w badaniach naukowych niezmiernie interesująco opowiedział zwiedzającym Wicedyrektor ACK Cyfronet AGH, dr Karol Krawentek.

 

Program konferencji zapewnia szerokiemu gronu uczestników możliwość prezentacji własnych projektów naukowych oraz rezultatów prac badawczych w formie posterów i referatów, udział w dyskusjach w sekcjach specjalistycznych, jak również interaktywne formy współpracy międzynarodowych zespołów podczas szkoleń i warsztatów. W czasie sesji posterowej 63 postery zostały przedstawione w siedmiu grupach tematycznych: Innowacyjne technologie, Nowoczesna inżynieria, Nauki ekonomiczne, Inżynieria środowiska, Logistyka i inżynieria produkcji, Inżynieria w Medycynie, Nauki społeczne i humanistyczne. Kolejnego dnia konferencji obrady panelowe przebiegały równolegle w czterech sekcjach tematycznych: Zarządzanie produkcją i usługami, Energetyka, Logistyka i inżynieria produkcji, Gospodarka wodna – łącznie wygłoszono 30 referatów.

 

Uczestnicy reprezentowali 28 ośrodków naukowych i badawczych:

 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • PAN Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego w Gdańsku,
 • PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią w Krakowie,
 • Politechnika Krakowska,
 • Politechnika Opolska,
 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi,
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
 • Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Tarnowie,
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie,
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

 

Swoje wystąpienia zaprezentowali także przedstawiciele działów badań i rozwoju przedsiębiorstw:

 • Marka „Ciepło dla Krakowa”,
 • EDF Polska S. A. w Krakowie,
 • Innoventure sp. z o.o.,
 • S&P Group,
 • PGE SA,
 • Thomson Reuters,
 • PGNiG SA Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie.

 

Krakowska Konferencja Młodych Uczonych nie tylko na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naukowych, organizowanych cyklicznie w Krakowie, ale z roku na rok program konferencji wzbogaca się o nowe elementy, a liczba uczestników rośnie. W ciągu dekady liczba uczestników konferencji wzrosła z 40 do ponad 110 osób, zaś liczba opublikowanych artykułów naukowych – z 70 do 170 prac. Konferencja nie mogłaby odbyć się i rozwijać bez wsparcia okazanego przez Sponsorów i Partnerów: KGHM Polska Miedź SA (Platynowy Sponsor), System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA (Złoty Sponsor), Tauron Wytwarzanie SA (Brązowy Sponsor), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. (Srebrny Sponsor), EDF Polska S.A. – współwłaściciel marki „Ciepło dla Krakowa” (Brązowy Sponsor), Polska Grupa Energetyczna PGE SA (Partner), Skanska SA (Partner), Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH wraz z Infrastrukturą PLGrid (Partner), Urząd Miasta Krakowa (Partner), Grupa S&P (Partner), Innoventure sp. z o.o. (Partner), Jałowcowa Góra sp. z o.o. oraz Thomson Reuters (Patron Medialny), Czasopismo „Logistyka” (Patron Medialny), „Rzeczpospolita” (Patron Medialny), Polska Agencja Prasowa (Patron Medialny), portal cng.auto.pl (Patron Medialny) oraz Fundacja Green Fuel (Patron Medialny).

 

W uznaniu dla zaangażowania przedsiębiorstw w udzielanie pomocy młodym naukowcom, Grupa Naukowa Pro Futuro przyznaje wyróżnienia „Przedsiębiorstwo Wspierające Młodych Naukowców”, które zwyczajowo wręczane są na sesji plenarnej Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. W roku 2015 wyróżnienia otrzymały przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź SA oraz EuRoPol Gaz SA.

 

Materialnym efektem obrad jubileuszowej X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych jest anglojęzyczna książka Book of Abstracts. XKrakow Conference of Young Scientists 20154 wraz z płytą CD, zawierającą pełne teksty wybranych artykułów. Ponadto, artykuły spełniające wymagania czasopisma „Logistyka” (10 punktów wg Rozporządzenia MNiSW z 2013 r.) zostały zamieszczone w tym periodyku.

 

Najważniejszym owocem konferencji jest nieustannie wzajemna inspiracja do podejmowania i kontynuowania pracy naukowej, a także integracja środowiska młodych naukowców, której skutkiem są wspólne projekty naukowe realizowane przez uczestników konferencji pracujących w różnych ośrodkach naukowych badawczych.

 

Z okazji jubileuszu konferencji należy skierować podziękowania do osób, które dzięki udzielonemu wsparciu, przyczyniły się 10 lat temu do powstania Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. O przyjęcie wyrazów wdzięczności prosimy ówczesnego Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, profesora Antoniego Tajdusia, ówczesnego Dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii AGH, profesora Jerzego Klicha oraz Prezesa Fundacji dla AGH, doktora Jerzego Kickiego.

 

Podziękowania za włożony trud, a także gratulacje z okazji rozwoju przedsięwzięcia i wypracowania renomy marki Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych należy złożyć jej inicjatorom i organizatorom – Kolegom i Koleżankom z Grupy Naukowej Pro Futuro: Robertowi Ranoszowi, Michałowi Kopaczowi, Edycie Brzychczy, Adamowi Szurlejowi, Małgorzacie Śliwce, Mateuszowi Jakubiakowi, Joannie Wójcik, Anecie Napieraj, Marcie Sukiennik, Barbarze Kowal, Monice Baczewskiej-Ciupak, Katarzynie Kryzi, Marcie Czubajewskiej, Alonie Nad i Dominikowi Kryzi.

 

Grupa Naukowa Pro Futuro już dziś ma przyjemność zaprosić na kolejną XI Konferencję Młodych Uczonych, której termin zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej konferencji: www.kkmu.agh.edu.pl.

Przedruk tekstu opublikowanego w "Biuletynie AGH" nr 95 s.46-48

 

Katarzyna Gdowska
Grupa Naukowa Pro Futuro, Wydział Zarządzania AGH

 

IMG 4237

 

 

IMG 4258

 

 

IMG 4274

 

 

IMG 4347

 

 

IMG 4545

 

 

IMG 4581

 

 

IMG 4797

 

 

IMG 4854

 

 

IMG 4932

 

 

IMG 4940

 

 

IMG 5120

 

 

IMG 5241

 

 

IMG 5212

 

fot. Wojciech Dyrda KSAF AGH

 

 

LOGO ProFuturo JPEG