arr-left   MISJA GN PRO FUTURO   arr-right

 

Grupa Naukowa Pro Futuro  powstała w 2004 roku z inicjatywy doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie realizuje wiele przedsięwzięć w zakresie poszerzania  i zdobywania nowej wiedzy. Główną działalnością grupy jest organizacja corocznej Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych oraz wykładów o charakterze naukowym, patriotycznym oraz społecznym. Docelowo Pro Futuro zamierza podejmować prace naukowo-badawcze w kraju, jak również poza jego granicami.

 

33715 0-page-001

33715 0-page-002

33715 0-page-003

33715 0-page-004

33715 0-page-005

33715 0-page-006

33715 0-page-007

33715 0-page-008

33715 0-page-009

 

 

arr-left   SKŁAD OSOBOWY GN PRO FUTURO   arr-right

malwina

 

Malwina Mus - Prezes GNPF

 

Dyrektor artystyczny Festiwalu Ścieżkami Pisarzy, doktorantka w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ. Jako krytyk literacki stale współpracuje z portalem Popmoderna oraz czasopismem "Nowa Dekada Krakowska". Współogranizatorka wydarzeń literackich w Krakowie, m.in. wycieczki szlakiem krakowskich knajp literackich, spotkania z mieszkańcami dawnego Domu Literatów przy ul. Krupniczej 22. W swoich badaniach skupia się na związkach literatury z innymi dziedzinami działalności artystycznej - głównie z muzyką popularną - i w takim aspekcie przygląda się działalności Marcina Świetlickiego. Zawodowo zajmuje się również PR-em i reklamą.

   
joanna czaja-zdjecie

 

Joanna Czaja - Z-ca Prezesa GNPF

 

Doktorantka Akademii Górniczo-Hutniczej w dyscyplinie Budownictwo. Szczególny obszar jej zainteresowań to logistyka odzysku materiałów budowlanych oraz budownictwo zrównoważone. Nie wychodzi z domu bez słuchawek i wciągającego audiobooka.

   
MonikaOrzechowska

 

Monika Orzechowska - Skarbnik GNPF

 

Absolwentka Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracuje jako asystent w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, jest także starszym referentem w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH. Od 2015 roku skarbnik Grupy Naukowej Pro Futuro. Naukowo zgłębia wiedzę z zakresu paliw alternatywnych stosowanych w sektorze transportu. Interesuje się polityką energetyczną oraz rynkiem energii. Uwielbia podróże, thrillery, powieści Camilli Lackberg i tenisa ziemnego.

   
Agata Witek

 

Agata Witek - Sekretarz GNPF

 

Jestem doktorantką III roku na kierunku Inżynierii Środowiska. Moje zainteresowania naukowe dotyczą głównie: oczyszczania ścieków przemysłowych oraz gospodarki odpadami. W wolnej chwili lubię rozegrać partie szachów lub scrabble a ostatnio również rozwijam swoje zdolności manualne za pomocą robienia na szydełku.

   
Monika Baczewska Ciupak

 

Monika Baczewska-Ciupak

 

Etyk, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie filozofii oraz europeistyki na WFiS UMCS, studiów podyplomowych z przywództwa i komunikacji społecznej na WAT w Warszawie oraz studiów doktoranckich w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na WFiS UMCS. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2010 roku. Uczestniczka licznych konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz autorka publikacji poświęconych tematyce przywództwa, m.in. monografii Przywództwo organizacyjne w kontekście aksjologicznych i moralnych wyzwań przyszłości, która ukazała się nakładem Wydawnictwa UMCS w 2013 roku. Koordynatorka sesji Nauki społeczne i humanistyczne Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, współorganizatorka cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku - Wychowanie ku wartościom dla pracowników oświaty oraz warsztatów edukacyjnych z zakresu rozwoju kompetencji liderskich. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół etyki cnót, aksjologii, etyki biznesu oraz przywództwa organizacyjnego.

   
Displaying czechowska.jpg

 

Joanna Czechowska

 

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i  Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, gdzie obecnie pracuje na stanowisku asystenta. Zainteresowania: inżynieria materiałowa, biomateriały, medycyna regeneracyjna.

   
martacz

 

Marta Czubajewska

 

Absolwentka wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH stypendystka SAAS (University of Abertay Dundee) i DAAD (TU Bergakademie Freiberg). Zainteresowania naukowe skupiają się wokół ochrony środowiska i ekologii. Zawodowo zarządza projektami w Fundacji dla AGH. Równocześnie rozwija się jako dyplomowany trener oraz coach. Na co dzień jeździ na rowerze (rzadko nie jeździ). Uwielbia swoich przyjaciół, jeść oraz aktywnie spędzać czas.

   
kg

 

Katarzyna Gdowska

 

Ukończyła Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania AGH oraz Filozofię na Wydziale Filozoficznym UJ. Zatrudniona jako asystent w Katedrze Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych na Wydziale Zarządzania AGH. Zainteresowania naukowe dotyczą dziedziny badań operacyjnych, w szczególności problemów harmonogramowania, planowania, układania rozkładów zajęć, układania rozkładów jazdy w komunikacji miejskiej i zagadnień transportowych. Koordynatorka międzynarodowych projektów prowadzonych przez AGH i Narodowy Uniwersytet Badawczo-Technologiczny MISIS w Moskwie oraz Kazachski Uniwersytet Ekonomii, Finansów i Handlu Międzynarodowego w Astanie. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego VIII i IX Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. Pasjonatka myśli i kultury Wschodu. Tłumaczka języka rosyjskiego, z upodobaniem uczy się języków obcych.

   
new2

 

Maciej Gliniak

 

Ukończył studia magisterskie w zakresie kształtowania i rewaloryzacji środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Od 2011 roku jest słuchaczem Studium Doktoranckiego przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie, specjalność Inżynieria Środowiska. Członek grupy naukowej ProFuturo, Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. Główne zainteresowania to rozwiązywanie nietypowych i problematycznych zagadnień na pograniczu inżynierii i ochrony środowiska z uwzględnieniem planowania i zagospodarowania przestrzennego, problemy współczesnego rolnictwa małoobszarowego i turystyki oraz gleboznawstwo. Jego hobby to fotografia, teleinformatyka oraz turystyka górska.

   
new1

 

Aleksandra Grzywa

 

Doktorantka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców. Uzyskała tytuł mgr inż. na kierunku Inżynieria Środowiska. Interesuje się zagospodarowaniem odpadów energetycznych. Lubi aktywne formy spędzania czasu, szczególnie jazdę na rowerze.

   
zalozyciel

 

Mateusz Jakubiak

 

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Prezes Grupy Naukowej Pro Futuro w 2010 r. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania i ekonomii środowiska, zrównoważonej gospodarki odpadami, ekoedukacji oraz zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

   
IJastrzebska

 

Ilona Jastębska

 

Obecnie doktorantka na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramika AGH, w dyscyplinie Technologia Chemiczna. Koordynator Sesji Innowacyjne Technologie na VIII i IX KKMU. Zainteresowania naukowe ogniskuje w obszarze Materiałów Ogniotrwałych, w szczególności nowych metod ich syntezy, a także powiązań struktura-właściwości-zastosowanie. Zachwyca się pięknem owoców Ziemi – minerałów, interesuje się surowcami w szczególności ceramicznymi. Jej hobby to jazda na nartach i podróże.

   
new6

 

Dorota Jeziorowska

 

Doktorantka Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w dyscyplinie Górnictwa i Geologii Inżynierskiej. W zakres jej zainteresowań naukowych wchodzą efektywność energetyczna w górnictwie oraz OZE. Trenuje narciarstwo, jest instruktorem żeglarstwa i pasjonatem meteorologii, lubi pisać artykuły (nie tylko naukowe) i felietony.

   
michal

 

Michał Kopacz

 

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie adiunkt w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Członek założyciel Grupy Naukowej Pro Futuro. Specjalizuje się w ocenie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie i energetyce. Członek, Taksator Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin.

   
dominik

 

Dominik Kryzia

 

Absolwent Wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia doktoranckich na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu, AGH. Na co dzień pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Od 2008 związany z Grupą Naukową Pro Futuro. Zainteresowania zawodowe to ekonomika rynku paliw płynnych, analiza portfelowa i szeroko pojęta gospodarka płynnymi surowcami energetycznymi. W wolnych chwilach pogłębia wiedzę z zakresu rynków kapitałowych i analizy technicznej. Miłośnik turystyki górskiej.

   
kk

 

Katarzyna Kryzia

 

Absolwentka AGH: Geodezji i Kartografii na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Budownictwa na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Zatrudniona jako asystent w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z wpływem działalności górniczej oraz warunków geologiczno-inżynierskich na deformacje powierzchni terenu, a także na obiekty architektoniczno-budowlane. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego VI i VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. Zainteresowania pozanaukowe to w szczególności: turystka górska, renowacja zabytków.

   
remek

 

Remigiusz Nowak

 

 Absolwent Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. W 2012 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Energetyki i Paliw. Obecnie adiunkt w Katedrze Podstawowych Problemów Energetyki na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. W pracy skupia się głownie wokół zatosowania nieinwazyjnych metod pomiarowych w analizie transportu masy i ciepła. Od 2012 członek Grupy Naukowej Pro Futuro. Koordynator sesji Nowoczesna Inżynieria podczas VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. Odpowiedzialny za utrzymanie strony internetowej grupy. Wolny czas spędza na czytaniu książek i spacerach po mieście. Uwielbia podróże. Interesuje się fotografią.

   
jacek

 

Jacek Pietrzyk

 

Doktorant Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie w dyscyplinie Inżynieria Środowiska. Absolwent w/w wydziału na specjalności Zagospodarowanie Surowców Wtórnych i Odpadowych. Pomysłodawca i organizator wielu kampanii z zakresu edukacji ekologicznej w tym Eko-Projektu województwa małopolskiego w 2012 roku pod nazwoą Energia z Kosza. Aktywny działacz III sektora, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki. Członek Zarządu Grupy Naukowej Pro Futuro: wiceprezes 2012/2013, prezes - 2014. 

   
agnieszka

 

Agnieszka Polończyk

 

Doktorantka Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Europeistykę oraz Niemcoznawstwo (UJ), a także studia podyplomowe International Business Development (Wyższa Szkoła Europejska). Zainteresowania badawcze obejmują problematykę sił zbrojnych sensu largo (kultura organizacyjna, strategia i struktura, zarządzanie strategiczne SZ), jak i sensu stricto (narodowe siły zbrojne RFN - Bundeswehra). Pasjonatka historii, w tym w szczególności historii wojskowości polskiej i niemieckiej, oraz języka niemieckiego (ma na swoim koncie jedną przetłumaczoną książkę). W wolnej chwili śpiewa i tańczy salsę.

   
nsp new

 

Natalia Schmidt-Polończyk

 

Koordynatorka sesji Nowoczesna Inżynieria IX edycji Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. Asystentka na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych to szczególny obszar jej zainteresowań naukowych, który rozwija w pracy doktorskiej. Z zapałem realizuje postawione sobie cele. Na co dzień pasjonatka tańca towarzyskiego, jazdy konnej oraz żeglarstwa.

   
Maria Magdalena Szafran

 

Maria Magdalena Szafran

 

Absolwentka Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, specjalności Geologia Naftowa i Geotermia, oraz studiów doktoranckich na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Geolog w Dziale Dokumentacji i Wsparcia Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG SA.

   
anka

 

Anna Szczęch

 

Doktorantka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Jej zainteresowania naukowe to rekultywacja terenów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem właściwości gleb. W czasie wolnym lubi czytać fantastykę oraz piesze i rowerowe wycieczki.

   
new3

 

Adam Szurlej

 

Absolwent Wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie adiunkt w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Członek założyciel Grupy Naukowej Pro Futuro i jej prezes w 2008 r. Specjalizuje się w rynku energii, a szczególnie rynku gazu ziemnego oraz polityce energetycznej.

   
artur

 

Artur Ulaszek

 

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w specjalności Geoinżynieria oraz Wydziału Zarządzania w specjalności Zarządzanie Jakością. Obecnie doktorant na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki w dyscyplinie Górnictwo i Geologia Inżynierska. Zainteresowania naukowe: geoinżynieria, metody komputerowe w geomechanice, stateczność wyrobisk na dużych głębokościach, metody wzmacniania wyrobisk podziemnych, programy MES, CAD.
Hobby: historia, informatyka.

   
anna wilkosz

 

Anna Wilkosz

 

Doktorantka na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. Tytuł magistra inżyniera uzyskała pisząc pracę na temat wykorzystania sieci komputerowych w zarządzaniu. Obecnie zajmuje się logistyką, przepływem materiałów, łańcuchem dostaw oraz programami komputerowymi wspomagającymi zarządzanie. Nieobce jej są także zagadnienia związane z górnictwem węgla kamiennego. Stypendystka Instytutu Konfucjusza/Hanban. Przez rok uczyła się w Shanghai Jiao Tong University w Chinach. Prywatnie pasjonuje się kulturą Dalekiego Wschodu i szeroko pojętą zachodnią kulturą masową.

Pełni obowiązki administratora strony GNPF.