Energia z Kosza, czyli akcja Edukacji Ekologicznej

 

energiazkosza
 

ezk1

 

ezk3

 

„Energia z Kosza” to projekt edukacji ekologicznej zrealizowany przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa we współpracy z doktorantami  Grupy Naukowej Pro Futuro pod patronatem Dziekana wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. dr hab. inż. Piotra  Czaji.

 

Projekt adresowany był do uczniów gimnazjów z krakowskich gmin W projekcie wzięło udział ok. 600 gimnazjalistów z 34 szkół. Uczniowie uczestniczyli w 3 godzinnych warsztatach prowadzonych przez doktorantów Akademii Górniczo- Hutniczej w Kwakowie, podczas których rozmawiano z gimnazjalistami o problemie jaki w dzisiejszym świecie stanowią odpady oraz  zasadności ich sortowania. Młodzież w ramach zajęć terenowych odwiedzała składowisko i sortownie odpadów Barycz, oraz krakowską Lamusownię (punk do którego mieszkańcy Krakowa mogą bezpłatnie dostarczać odpady). Podsumowaniem projektu był międzyszkolny konkurs na makietę zbiorczego punktu gromadzenia odpadów. Takie punkty już niedługo powstaną w podkrakowskich gminach. Komisja konkursowa najwyżej oceniła prace uczniów z gimnazjum w Luborzycy natomiast wyróżnienie otrzymali uczniowie z Igołomi oraz Rudawy.

 

Projekt został najwyżej oceniony w konkursie orgaznizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pt. Eko Projekt. „Energia z Kosza” dostała najwyższe noty spośród zgłoszonych do konkursu zadań realizowanych w latach 2009-2011 w Małopolsce. 30 października z rąk Zarządu WFOŚiGW nagrodę w wysokości 30 000 zł odebrali wiceprezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Pani Barbara Kawa, oraz Koordynator projektu Pan Jacek Pietrzyk (z-ca prezesa Grupy Naukowej Pro Futuro). Środki z nagrody przeznaczone zostaną na realizacje kolejnego projektu edukacji ekologicznej  z zakresu  prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej wśród uczniów szkół podstawowych.

 

Ze strony naszego wydziału w projekt zaangażowani byli:

mgr inż. Anna Wiktor

mgr inż. Marta Czubajewska

mgr inż. Jacek Pietrzyk

mgr inż. Łukasz Bednarek

mgr inż. Paweł Kamiński

mgr inż. Witold Kowol

 

 

Partnerzy projektu

partner1  partner2