Relacja z wykładu: Lekkość bytu, albo polska klasa polityczna.

 

Refleksja nad polską klasą polityczną, choć żywa i ciągle obecna w życiu publicznym, zdaje się nabierać szczególnego znaczenia w okresie przedwyborczym. Prześwietlanie życiorysów poszczególnych polityków czy kandydatów na przedstawicieli narodu w polskim parlamencie oraz instytucjach unijnych sprzyja ogólnym rozważaniom nad profilem polityki i modelem jej uprawiania.

 

Problematyka ta stała się przedmiotem wystąpienia kolejnego spotkania z cyklu „Świat wokół nas" zorganizowanego przez Grupę Naukową Pro Futuro 29 kwietnia b.r. Tym razem swoją wiedzą i przemyśleniami dzielił się z licznie zgromadzonym w Auli Wydziału Zarządzania audytorium Profesor Wawrzyniec Konarski – politolog z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN „Polska 2000 plus" oraz wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim.

 

 lekkosc4lekkosc1

 

Swoje studium polskiej klasy politycznej Profesor Konarski rozpoczął od postawienia tezy, iż charakteryzuje ją – nawiązując do znanej powieści Milana Kundery – swoista lekkość bytu. To ona jest czynnikiem zniechęcającym potencjalnych wyborców do aktywnego udziału w procesie kreowania struktur władzy w państwie. Prelegent odniósł się krytycznie do polskiej sceny politycznej, charakteryzując dogłębnie cztery cechy bieżącej polityki polskiej, którymi są: rentierstwo polityczne (traktowanie polityki jako formy wysokiego zarobku), sondażokracja (dominacja i władza sondaży, która wypacza obraz sceny politycznej), obsesja reelekcji (obsesyjne myślenie o byciu ponownie wybranym) oraz nadanie dwóm najważniejszym antagonistom w obecnym polskim systemie partyjnym odmiennych wizerunków: partii-kartelu oraz partii doktrynerskiej.

 

lekkosc3lekkosc2

 

Profesor Konarski zwrócił uwagę na zagrożenia płynące ze stałej obecności takiego modelu i stylu uprawiania polityki (utrwalanie się jej nadmiernie oligarchicznego charakteru, alienacja i pasywność społeczeństwa, przyczyniające się do wzrostu niechęci uczestnictwa w wyborach, wreszcie – niebezpieczeństwo wystąpienia buntu mas).

 

Merytoryczna, odważna ocena polskiej polityki, uzupełniona o końcową dyskusję dotyczącą przyszłości Polski i europejskiej areny międzynarodowej, stanowiła ciekawą, dającą wiele do myślenia konstatację, tak istotną i potrzebną w przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego.


Mgr. Agnieszka Polończyk
GN Pro Futuro