Ec(h)o - Environmental Changes - Human Obligation !

 

echo 

Partnerzy projektu

       partner6          partner7

  partner5 partner2

    partner4  partner8

   partner1

  partner3

 

Czy dbanie o środowisko jest dla ciebie ważne? Nie obojętne są ci efekty zmian klimatycznych? Jeśli wolisz działać niż siedzieć w miejscu to masz z nami wiele wspólnego! Na początek kilka słów o nas. Jesteśmy zgraną paczką studentów AGH, chociaż każdy z nas reprezentuje inny kierunek studiów. Połączyły nas wspólne zainteresowania i chęć do działania. Wspólnie tworzymy projekt Ec(h)o - Environmental Changes - Human Obligation. Projekt Ec(h)o realizowany jest w ramach programu Młodzież w działaniu (Youth in Action). Youth in Action to program Unii Europejskiej oparty na edukacji pozaformalnej, integracji narodowościowej i zacieśniania więzi międzykulturowych. Proejkt został doceniony również przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który przeznaczył na jego ralizację dodatkowe fundusze.


Celem głównym jest wzmocnienie motywacji do zdobywania i przekazywania wiedzy o współczesnym stanie środowiska, istniejących zasobach naturalnych i ich ochronie, a także o zdrowym trybie życia. Uświadomienie sobie odpowiedzialności obywatelskiej za wszelkie poczynania oraz konsekwencji działalności człowieka w środowisku naturalnym. Działania edukacyjne w ramach projektu będą prowadzone nieformalnymi metodami zdobywania wiedzy. Uczestnicy podczas dyskusji i warsztatów będą podejmować tematy zagrożeń ekologicznych. Podczas wizyt studyjnych zobaczą z bliska poruszone problemy środowiskowe. Na zakończenie projektu, uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę do zorganizowania ekologicznego happeningu. Nieformalny charakter szkolenia umożliwi uświadomienie międzynarodowej grupie zarówno różnic międzykulturowych jak i przynależności do wspólnego europejskiego dziedzictwa. Efektami projektu będzie nabycie wiedzy z zakresu stanu środowiska naturalnego w Europie, polityki środowiskowej w poszczególnych krajach, dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w tym zakresie, znalezienie metod i wypracowanie sposobów rozwiązywania wspólnych problemów ekologicznych. Kolejnymi oczekiwanymi rezultatami są pogłębienie pozytywnego wizerunku innych kultur i krajów Europy oraz wspieranie dialogu młodzieży z różnych krajów, które pozwolą na wzmocnienie poczucia tolerancji i zrozumienia dla odmienności. Wszystko to wydarzy się w dniach 22-29 kwietnia na terenie miasteczka AGH.

 

Finałem projektu Ec(h)o będzie akcja – niespodzianka w której włączenie się zachęcamy wszystkich zainteresowanych. Wspólnie stworzymy happening mający na celu zwrócenie uwagi na zachowanie ekologiczne i naukę bycia eko. Szczegółowe informacje będąna bieżąco umieszczane na naszym profili na FB.


Organizatorem projektu jest Grupa Naukowa Pro Futuro we współpracy z Fundacją dla AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie. Projekt zostanie sfinansowany przez Narodową AgencjęProgramu „Młodzież w Działaniu" oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Wsparcie otrzymaliśmy od władz Akademii Górniczo- Hutniczej, Prorektor AGHh ds. Studenckich prof. Anny Siwik, Dziekana Wydziau Górnictwa i Geoinżynierii, prof. dr hab. inż. Piotra Czaji oraz prof.. dr hab. inż. Bronisław a Barchańskiego za co serdecznie już dziś Dziękujemy.

Marta Czubajewska

Grupa Naukowa Pro Futuro

      echo2  echo4  echo3

      echo5  echo6  echo1