Relacja z wykładu: Edukacja ekologiczna – wyzwaniem dla współczesności.

 

 

DSC 4985W ramach cyklu spotkań PAUeczki Akademickiej 23.04.2014 w Auli Polskiej Akademii Umiejętności referat pt. „Edukacja ekologiczna – wyzwaniem dla współczesności" wygłosił Prezes Grupy Naukowej Pro Futuro mgr inż. Jacek Pietrzyk. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na definicję edukacji jako ciągłego procesu przebiegającego wg ściśle ustalonego planu. Odniósł to do mylnie pojmowanej przez wiele środowisk informacji o pożądanych zachowaniach proekologicznych uznawanych za edukację ekologiczną. Prelegent zaprezentował hierarchię postępowania z odpadami, odnosząc ją do konsumpcyjnego stylu życia oraz oczekiwań biznesu.


Nie obyło się bez pytań dotyczących potrzeby mycia surowców wtórnych w gospodarstwie domowym, oraz powszechnego dylematu dotyczącego potrzeby lub braku potrzeby usuwania etykiety przed wyrzuceniem opakowania. Podczas dyskusji pojawiły się także tematy LCA (Life Cycle Assessment), oraz CSR (Corporate Social Responsibility), które jak zgodnie stwierdzono powinny przyświecać całemu społeczeństwu.

Grupa Naukowa Pro Futuro serdecznie dziękuje organizatorom spotkania za zaszczyt prezentacji w murach tak zacnej instytucji.

Jacek Pietrzyk
GN Pro Futuro