VIII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych - 26-28.09.2013 - Relacja

 

Wzorem lat ubiegłych międzynarodowe grono młodych naukowców przybyło pod koniec września do Krakowa, by w gościnnych murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica spotkać się ramach zorganizowanej po raz ósmy interdyscyplinarnej Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. Podczas trzydniowej konferencji, która odbyła się w dniach 26–28 września 2013, doktoranci, młodzi doktorzy, asystenci, adiunkci, pracownicy nauki oraz przedstawiciele przedsiębiorstw słuchali wykładów, doskonalili swoje umiejętności w czasie warsztatów, uczestniczyli w panelu dyskusyjnym, a także prezentowali własne idee oraz wyniki realizowanych projektów naukowych. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych oraz przedsiębiorstw z Polski oraz z Europy i Azji: Azerbejdżanu, Czech, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz Włoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konferencji reprezentowane było 16 uczelni zagranicznych. Uczestnicy krajowi przybyli z 13 miast i reprezentowali 21 ośrodków naukowych i badawczych. Międzynarodowa Krakowska Konferencja Młodych Uczonych jest jednym z najstarszych polskich wydarzeń naukowych adresowanych do młodych ludzi. Inicjatorem konferencji i organizatorem kolejnych jej edycji jest Grupa Naukowa Pro Futuro – działające w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zrzeszenie doktorantów i młodych pracowników nauki wspierane przez Fundację dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nieocenioną pomoc organizatorom konferencji okazują Władze Rektorskie i Dziekańskie AGH; wydarzenia VIII KKMU odbyły się w nowoczesnych salach dydaktycznych udostępnionych przez Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Dziekana Wydziału Zarządzania.

 

 

Interdyscyplinarna Krakowska Konferencja Młodych Uczonych od samego początku stawia w centrum uwagi młodych ludzi, którzy podejmują śmiałe kroki w wyrażaniu i publikowaniu własnych przemyśleń. Celem organizatorów jest stworzenie forum wymiany myśli oraz integracja młodego środowiska naukowego poprzez zapewnienie warunków wzajemnego przenikania się poszczególnych dziedzin wiedzy i nauki. Tematyczne obrady Konferencji prowadzone są równolegle w pięciu sesjach specjalistycznych: Innowacyjne Technologie, Nowoczesna Inżynieria, Nauki Ekonomiczne, Inżynieria Środowiska, Nauki Społeczne i Humanistyczne. Program konferencji zapewnia szerokiemu gronu uczestników przyjeżdżających z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych zarówno możliwość prezentacji własnych pomysłów naukowych oraz rezultatów prac badawczych, udział w wykładach i panelu dyskusyjnym, jak również interaktywne formy współpracy międzynarodowych zespołów podczas szkoleń i warsztatów.

VIII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych została objęta honorowym patronatem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Podczas Sesji Plenarnej aktu otwarcia VIII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych dokonał Prorektor ds. Kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko, zaś Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn powitał gości i uczestników konferencji w imieniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

 

 

Prawdziwym honorem dla uczestników i organizatorów konferencji była obecność znamienitych gości. W uroczystości otwarcia VIII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych oraz w sesji plenarnej mieliśmy zaszczyt gościć: Prorektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Dariusza Bogdała, Prorektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr. hab. Jana Suchanicza oraz Dziekana Wydziału Humanistycznego AGH prof. dr. hab. Janusza Muchę, Prodziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie dr. hab. Piotra Micka, Prodziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ dr. hab. Zdzisława Goldę, Prodziekana Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Telekomunikacji AGH prof. dr. hab. inż. Grzegorza Dobrowolskiego, Prodziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH dr hab. Ewę Kmiecik, Prodziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH dr. hab. Łukasza Gondka, Prodziekana Wydziału Energetyki i Paliw AGH dr inż. Martę Wójcik, Prodziekana Wydziału Energetyki i Paliw AGH dr. Leszka Kurcza, Prodziekana Wydziału Zarządzania AGH dr. inż. Dariusza Salę, Dyrektora Instytutu Botaniki PAN prof. dr. hab. Konrada Wołoskiego, Dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin PAN prof. dr hab. Jolantę Biesagę-Kościelniak, Kierownika Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH prof. dr. hab. inż. Romana Magdę, Kierownika Katedry Automatyki i Robotyki Ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych i Ochrony Środowiska w Kijowie prof. dr. hab. Wołodymyra Reshetiuka, prof. dr hab. Tetianę Mironową z PAMU Państwowej Akademii Metalurgicznej Ukrainy w Dniepropietrowsku, prof. dr. hab. Andrzeja Horzelę z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, reprezentującego władze Wydziału Metali Nieżelaznych AGH dr. inż. Antoniego Woźniackiego, Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego dr. Wasyla Mamraja, Kierownika Działu Współpracy i Projektów Międzynarodowych Azerbejdżańskiego Instytutu Turystyki w Baku dr Shahlę Ali Ahmadową oraz Redaktora Naczelnego czasopisma „Logistyka" Iwo Nowaka, a także członków Komitetu Naukowego Konferencji oraz przedstawicieli Sponsorów i Partnerów Konferencji.

 

 

Wystąpienia, wygłoszone w czasie sesji plenarnej, będące przykładem działalności młodych naukowców oraz wymagań rozwojowych stawianych obecnie w nauce stały się inspiracją do dyskusji w ciągu całej konferencji. W czasie sesji plenarnej zostały przedstawione następujące wykłady: dr inż. Bożena Tyliszczak (Politechnika Krakowska): „Hydrożele do zastosowań biomedycznych” dr Piotr Markiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Projekt „Broker Innowacji”): „Ośrodek Prognoz Technologicznych – rozwój regionu Małopolski w zakresie kluczowych technologii ICT”, Marcin Kapczyński (Thomson Reuters): „Jak mierzy się naukę – bibliometryczne spojrzenie na dorobek naukowy”.

 

W czasie Sesji Plenarnej uczestnicy wysłuchali także prezentacji przygotowanej przez Platynowego Sponsora VIII KKMU Orlen Oil sp. z o.o. Przemysław Laszczak, Specjalista ds. Rozwoju Produktów Orlen Oil sp. z o.o., wygłosił referat „Potwierdzenie jakości wybranych produktów Orlen Oil na tle trendów rozwojowych rynku środków smarnych dla motoryzacji”.

Ponadto, w czasie Sesji Plenarnej Prezes Grupy Naukowej Pro Futuro Marta Czubajewska wręczyła wyróżnienie „Firma Wspierająca Młodych Naukowców”, przyznawaną od 2012 roku przedsiębiorstwom najmocniej wspierającym Krakowską Konferencję Młodych Uczonych. W imieniu nagrodzonej Orlen Oil sp. z o.o. statuetkę odebrała Iwona Czekaj-Kolka.

 

W drugiej połowie dnia w niezwykle malowniczej scenerii Zamku w Korzkwi odbyła się sesja posterowa. Uczestnicy wysłuchali prezentacji przygotowanej przez Złotego Sponsora VIII KKMU Orlen Upstream sp. z o.o. „Developing Upstream” wygłoszonego przez Katarzynę Porolniczak. Niezwykłego charakteru całemu wydarzeniu nadał koncert zespołu DAVE NILAYA DUET – Dave Nilaya (wokal) i Tadeusz Leśniak (piano).

 

W kolejnym dniu Konferencji uczestnicy doskonalili umiejętności praktyczne podczas warsztatów: Statistica, Matlab, Komputerowa analiza obrazów, Wywieranie wpływu, Motywacja, Praca w międzykulturowych zespołach, Komunikacja transformująca oraz Przywództwo. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Partnerów Grupy Naukowej Pro Futuro i Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych: Technika Obliczeniowa Sp. z o.o., StatSoft Polska Sp. z o.o., Stowarzyszenie Wiosna, Generator Pomysłów – Tomasz Chyrchel, Grzegorz Guzik, dream foundation, Magic Key – Kamila Kruk oraz Monikę Baczewską-Ciupak.

W organizację VIII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych włączył się partner – Projekt „Broker Innowacji” realizowany przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Efektem współpracy było wystąpienie dr. Piotra Markiewicza w czasie Sesji Plenarnej oraz specjalistyczny panel dyskusyjny „Technologie BCI jako przykład zastosowania bezdotykowych interfejsów komputerowych”.

 

Wydarzenie to było otwarte i adresowane do szerokiej grupy zainteresowanych. Moderatorem panelu był Wojciech Przybylski – Dyrektor Działu Rozwoju Parku Technologicznego, zaś w gronie uczestników-panelistów wystąpili: Mateusz Kurlit – Berrylife, dr Katarzyna Żyła – Simply User, dr Rafał Aleksandrowicz – Mind Plus, Szymon Deja – AGH oraz dr hab. Paweł Węgrzyn – UJ.

Krakowska Konferencja Młodych Uczonych nie tylko na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naukowych, organizowanych cyklicznie w Krakowie, ale z roku na rok program konferencji wzbogaca się o nowe elementy, a liczba uczestników rośnie. W ciągu ośmiu kolejnych lat liczba uczestników Konferencji wzrosła z 42 do 146 osób, zaś liczba opublikowanych artykułów naukowych – z 72 do 130 prac.

 

Konferencja nie mogłaby odbyć się i rozwijać bez wsparcia okazanego przez Sponsorów i Partnerów: Orlen Oil Sp. z o.o. (Platynowy Sponsor), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (Złoty Sponsor), Orlen Upstream Sp. z o.o. (Złoty Sponsor), RWE Polska S.A. (Brązowy Sponsor), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Brązowy Sponsor), Kompania Węglowa S.A. (Brązowy Sponsor), Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (Brązowy Sponsor), TAURON Wytwarzanie S.A. (Brązowy Sponsor) oraz Zamek Korzkiew (Sponsor), a także Projekt „Broker Innowacji” – Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o (Partner) i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Partner).

 

Materialnym efektem obrad międzynarodowej VIII Krakowskiej Konferencji Uczonych jest anglojęzyczna książka Book of Abstracts.VIII Krakow Conference of Young Scientists 2013 wraz z płytą CD, zawierającą pełne teksty wybranych artykułów. Ponadto, artykuły spełniające wymagania czasopisma „Logistyka” (4 punkty wg Rozporządzenia MNiSW z 2012 r.), dzięki przychylności Redakcji, zostały zamieszczone w tym periodyku.

 

Najważniejszym owocem Konferencji jest nieustannie wzajemna inspiracja do kontynuowania pracy naukowej, a także integracja środowiska młodych naukowców, prowadząca niejednokrotnie do interdyscyplinarnych międzynarodowych projektów naukowych.

Grupa Naukowa Pro Futuro już dziś ma przyjemność zaprosić na kolejną, IX Konferencję Młodych Uczonych, która odbędzie się w Krakowie we wrześniu 2014.

 

Katarzyna Gdowska
Grupa Naukowa Pro Futuro

 

 

DSC 1227

 

 

kkmu2

 

 

kkmu3

 

 

kkmu4

 

 

kkmu5

 

 

kkmu6

 

 

kkmu7

 

 

kkmu9

Powrót do strony głównej