CICHOCIEMNI - HISTORIA NIEZWYKŁYCH SPADOCHRONIARZY Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Grupa naukowa Pro Futuro zaprasza na wykład otwarty o historii Cichociemnych, która wciąż owiana jest tajemnicą

cichociemni-plakat 

Historia Cichociemnych  wciąż owiana jest tajemnicą. Dziś jednak, prawie 70 lat po zakończeniu II wojny światowej, coraz więcej wiadomo o losach tych niezwykłych 316 żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy w okresie wojny skakali do okupowanej Polski.

Celem referatu jest przybliżenie Słuchaczom historii "Ptaszków" – ich werbunku, tworzenia się formacji, okresu morderczych szkoleń, przygotowania do skoków i współpracy z Armią Krajową. Zarysowane zostaną również pokrótce sylwetki kilku cichociemnych, w tym postać Dziadka autorki - cc Bolesława Polończyka, ps. "Kryształ”.

Czas: 11.02.2014, g. 18:00

Miejsce: Pawilon A1, sala 211

Wykład poprowadzi: mgr Agnieszka Polończyk

 cichociemni-grupa1    cichociemni-grupa2

Powrót do strony głównej