oferta dla przemysłu

Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej składa ofertę jednostkom przemysłowym i prywatnym firmom dotyczącą realizacji projektów konsultingowych, badawczych i wdrożeniowych. Dziedzina tych projektów obejmuje zakres badawczy i naukowy Katedry, czyli geoinformatykę, geofizykę i informatykę stosowaną.
Wychodząc naprzeciw dużym potrzebom branży technologii informacyjnych Katedra oferuje realizację projektów informatycznych, w szczególności dotyczących:

  • analizy rozwiązań IT,
  • oceny i doboru technologii,
  • projektowania systemów informatycznych,
  • projektowania i realizacji systemów bazodanowych,
  • projektowania i realizacji systemów rozproszonych i równoległych,
  • implementacji systemów w najnowszych technologiach komponentowych,
  • przetwarzania danych statystycznych.

Pracownicy Katedry to osoby doświadczone, które wśród swoich dokonań mają realizacje różnego rozmiaru projektów – od prostych programów po systemy dla spółek giełdowych. Zlecone prace wykonują osobiście. Katedra ma doświadczenie we współpracy objętej programami unijnymi prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (bony Bon Na Innowacje) czy Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego (staże Wiedza i Praktyka).