prace doktorskie

Od początku działalności Katedra wypromowała doktorów:

dr inż. Jacek Strzelczyk
temat pracy doktorskiej: Metoda identyfikacji obiektów koherentnych na obrazach SAR z wykorzystaniem sygnatur polarymetrycznych
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
data obrony: 6 października 2016r., praca obroniona na WGGiIŚ AGH

dr inż. Krzysztof Oleszko
temat pracy doktorskiej: Odwzorowanie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej przy wykorzystaniu metod analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych do zastosowań geologiczno–górniczych
promotor: dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH
data obrony: 7 marca 2016r.

dr inż. Michał Lupa
temat pracy doktorskiej: Geowizualizacja z parametrami wplywajacymi na percepcję treści mapy cyfrowej
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
data obrony: 4 lutego 2016r., praca obroniona z wyróżnieniem na WGGiIŚ AGH

dr inż. Maciej Dwornik
temat pracy doktorskiej: Porównanie efektywności wybranych stochastycznych metod inwersji sejsmicznej
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
data obrony: 18 listopada 2013r.

dr inż. Maja Adamska-Szatko
temat pracy doktorskiej: Modelowanie matematyczne powierzchniowych zjawisk dynamicznych z zastosowaniem automatów komórkowych
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
data obrony: 17 grudnia 2012r.

dr inż. Stanisława Porzycka
temat pracy doktorskiej: Analiza czasowo-przestrzenna danych PSInSAR w badaniu deformacji terenu
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
data obrony: 5 marca 2012r.

dr inż. Monika Chuchro
temat pracy doktorskiej: Predykcja wartości parametrów dopływu ścieków do oczyszczalni
promotor: dr hab. inż. Adam Walanus, prof. AGH
data obrony: 5 marca 2012r.

dr inż. Justyna Bała
temat pracy doktorskiej: Zadanie proste i odwrotne w wybranych metodach geoelektrycznych z uwzględnieniem inwersji połączonej
promotor: dr hab. Adam Cichy, prof. AGH
data obrony: 8 marca 2010r.

dr Grzegorz Pszczoła
temat pracy doktorskiej: Wykorzystanie algorytmów genetycznych w analizie niejednoznaczności zagadnienia odwrotnego
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
data obrony: 25 lutego 2008r.

dr inż. Anna Pięta
temat pracy doktorskiej: Zastosowanie obliczeń w środowisku rozproszonym w wybranych zagadnieniach nauk o Ziemi
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
data obrony: 14 maja 2007r.

dr inż. Tomasz Danek
temat pracy doktorskiej: Modelowanie numeryczne pola falowego w ośrodkach niejednorodnych w zastosowaniu do poszukiwań węglowodorów
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
data obrony: kwiecień 2004r.