współpraca

Współpraca krajowa
SATIM, Kraków – Satelitarne obrazy radarowe, satelitarny monitoring środowiska

SmallGIS Technologie GIS/GPS, Kraków
Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa
Instytut Nafty i Gazu Kraków
Instytut Nauk Geologicznych PAN Ośrodek Badawczy w Krakowie
Polska Akademia Umiejętności Kraków
Instytut Mechaniki Górotworu PAN Kraków
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków

Instytut Botaniki PAN, Kraków
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Fizyki UAM
Zakład Geomorfologii i Hydrologii IGiPZ PAN
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
Wydział Geograficzno – Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciński
Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa
Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski
Instytutu Archeologii UMK
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, oddział w Krakowie

Współpraca zagraniczna
Technische Universitat Bergakademie, Department of Geology, Freiberg, Niemcy
CINECA, Bolonia, Włochy

Institute of Archaeology, Groningen
Institute of Archaeology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague