Praktyki zawodowe

By | 14 lutego 2017

Studentów III roku kierunku Informatyka Stosowana prosimy o zapoznanie się z harmonogramem praktyk zawodowych umieszczonym na stronie Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz na stronie monikachuchro.pl/praktyki-zawodowe.

Termin złożenia deklaracji o zamiarze zrealizowania praktyki zawodowej w formie modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości upływa 24 marca 2017r.

Termin złożenia dokumentów w celu odbycia praktyk zawodowych w semestrze letnim upływa 08 maja 2017 r.

Składanie dokumentów niezbędnych do odbycia praktyk zawodowych, wyłącznie w godzinach konsultacji, w pokoju 315 u dr inż. Moniki Chuchro.

Studenci pozostałych lat mogą także odbyć dodatkowe praktyki zawodowe, pozwalające na zdobycie unikatowej wiedzy i umiejętności. Informacje o odbytych praktykach wpisywane są do suplementu dyplomu ukończenia studiów.