informacje

Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej jest jednostką organizacyjną Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jednostka została utworzona wraz z powołaniem w 2003 roku nowego kierunku kształcenia: Informatyka Stosowana. Zajmuje się pracami badawczymi z zakresu szeroko rozumianej informatyki, rozproszoną dotąd w kilku zakładach i katedrach, przede wszystkim w Zakładzie Geofizyki, Zakładzie Geologii Ogólnej i Matematycznej, Zakładzie Surowców Energetycznych i Katedrze Geologii Kopalnianej. Zakład otrzymał nazwę Zakładu Informatyki w Naukach o Ziemi. Nowy zakład ma również sprawować kontrolę nad dydaktyką w ramach nowego kierunku nauczania. Organizatorem Zakładu jest prof. Andrzej Leśniak.

W związku z reorganizacją Wydziału, w 2006 roku Zakład zmienił nazwę na – Zakład Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, a w 2007 na – Katedrę Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

Katedra skupia wybitną kadrę naukową i dydaktyczną, specjalizującą się w najnowszych technologiach i zagadnieniach naukowych, związanych z szeroko rozumianymi metodami informatycznymi w naukach o Ziemi i Środowisku. Pracownicy są członkami renomowanych międzynarodowych organizacji naukowych i przemysłowych, takich jak: EAGE, IEEE, SPE.

Na potrzeby prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych dla studentów Katedra dysponuje klimatyzowaną salą komputerową wyposażoną w 30 stanowisk oraz studenckim laboratorium komputerowych systemów pomiarowych. Katedra posiada nowoczesny system serwerów IBM typu Blade. Składa się on z 14 dedykowanych maszyn, z których każda posiada po dwa 4-rdzeniowe procesory typu Intel oraz 16 GB pamięci RAM. Połączone są wewnętrzną, szybką siecią ethernet, która pozwala na bardzo wydajną współpracę wszystkich serwerów. Oprócz tego Katedra posiada również 3 specjalne stacje graficzne typu Blade serwer wyposażone w nowoczesne karty graficzne NVIDIA Quadro wykonujące 80 Gflops operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. W połączeniu z klastrem komputerów PC stworzonym na bazie istniejących pracowni komputerowych, dostępna jest moc obliczeniowa wystarczająca do wydajnego przetwarzania skomplikowanych obliczeniowo problemów, z jakimi niejednokrotnie mamy do czynienia w naukach o Ziemi.

Zaplecze naukowe i dydaktyczne Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej i Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska zapewnia zdobycie wiedzy na najwyższym światowym poziomie oraz prowadzenie i realizację ambitnych badań i projektów naukowych.