kształcenie

Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej prowadzi dwa kierunki studiów stacjonarnych I-go stopnia:

oraz studia stacjonarne II-go stopnia (magisterskie uzupełniające) w ramach kierunku Informatyka Stosowana z wyborem na specjalności:

  • geoinfomatyka
  • oprogramowanie i bazy danych w geologii
  • modelowanie i systemy informatyczne w geofizyce

Informacje na temat zasad rekrutacji:
http://www.agh.edu.pl/pl/kandydaci.html

Informacje dla kandydatów na studia:

http://home.agh.edu.pl/~geoinf/pl/studenci/informacje-dla-kandydatow/

Statystyki dotyczące naszych absolwentów:

http://home.agh.edu.pl/~geoinf/pl/studenci/losy-absolwentow/