Zapraszamy na studia na kierunkach:

  • GEOINFORMATYKA

    kierunek w ofercie kształcenia od 2018 roku powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów GIS

  • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH  (DATA SCIENCE)

    kierunek w ofercie kształcenia od 2019 roku powstały w wyniku przekształcenia dotychczas prowadzonego kierunku INFORMATYKA STOSOWANA

 

Prowadzony dotychczas przez naszą Katedrę kierunek INFORMATYKA STOSOWANA, z którego wywodzą się obecnie prowadzone kierunki, był doceniany w rankingach studiów informatycznych w Polsce oraz gwarantował zatrudnienie w zawodzie: