dr hab. inż. Tomasz Danek, prof. AGH

Tomasz Danek

Profesor w Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej.

pokój nr 348 B, budynek A0
telefon: +48 12 617 4761
adres e-mail: tdanek@agh.edu.pl
strona www: http://zin1.geol.agh.edu.pl/~danek

Konsultacje:

  • on-line: wtorek 14:45-16:00

Grupa na MS Teams: T_Danek_KGIS_konsultacje

kod zespołu: et7fsdr

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Modelowanie w naukach o Ziemi
  • Wstęp do uczenia maszynowego
  • Modelowanie statystyczne w naukach o Ziemi
  • Administracja systemami komputerowymi

Zainteresowania badawcze:

  • Obliczenia równoległe
  • Metody numeryczne
  • Klastry PC

Publikacje:

Moje zajęcia wspierane są przez DataCamp!