Zmiana koordynatora praktyk zawodowych

Zmiana koordynatora praktyk zawodowych dla kierunku Informatyka Stosowana. Nowym koordynatorem praktyk zawodowych została dr inż. Stanisława Porzycka-Strzelczyk. Konsultacje: poniedziałek 10.15-11.15 w pokoju 350 a.

Praktyki zawodowe

Studentów III roku kierunku Informatyka Stosowana prosimy o zapoznanie się z harmonogramem praktyk zawodowych umieszczonym na stronie Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz na stronie monikachuchro.pl/praktyki-zawodowe. Termin złożenia deklaracji o zamiarze zrealizowania praktyki zawodowej w formie modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości upływa 24 marca 2017r. Termin złożenia dokumentów w celu odbycia praktyk… Read More »

Ogłoszenie – studia doktoranckie

Szanowni Absolwenci, Poszukujemy osób zainteresowanych studiami doktoranckimi w zakresie związanym z przetwarzaniem obrazów. Celem jest stworzenie systemu do automatycznej analizy przyrostów rocznych drzew (‘słoje’). Wymagana jest umiejętność programowania. Powstałe dysertacje mogą być bronione w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach informatyka, automatyka lub górnictwo i geologia. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres geoinf@agh.edu.pl przed rozpoczęciem… Read More »

Praktyki zawodowe – informacja dla studentów III roku

Szanowni Państwo, studenci III roku Zgodnie z obowiązującym harmonogramem praktyk zawodowych w r.a. 2015/2016, osoby, które zdecydowały się zrealizować moduł kształcenia dotyczący autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, zobowiązane są do złożenia stosownej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia b. r. Należy tego dokonać poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się pod adresem: http://goo.gl/forms/A9DDrkrJe0. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk… Read More »

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia 2015/2016

Zapraszamy na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana WGGiOŚ. Informacje dla kandydatów dostępne są na stronie Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Program studiów II-go stopnia (2015/2016): specjalność: GEOINFORMATYKA specjalność: MODELOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE W GEOFIZYCE specjalność: OPROGRAMOWANIE I BAZY DANYCH W GEOLOGII

Praktyki zawodowe

Studentów III roku kierunku Informatyka Stosowana prosimy o zapoznanie się z harmonogramem praktyk zawodowych umieszczonym na stronie WWW Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz na stronie monikachuchro.pl/praktyki-zawodowe. Studenci pozostałych lat mogą także odbyć dodatkowe praktyki zawodowe, pozwalające na zdobycie unikatowej wiedzy i umiejętności. Informacje o odbytych praktykach wpisywane są do suplementu dyplomu ukończenia studiów. Termin… Read More »