informacje dla I roku

Informacje dla studentów I roku kierunku Geoinformatyka oraz kierunku Inżynieria i Analiza Danych

  • Wybór starostów

Każda grupa powinna wybrać swojego starostę oraz starostę całego pierwszego roku kierunku Inżynieria i Analiza Danych oraz kierunku Geoinformatyka. Do 11 października informację o wybranych starostach należy zgłosić do dziekanatu, a także mailem do opiekuna I roku.

  • Opiekunowie I roku i kierunku
Opiekunem I roku kierunku Inżynieria i Analiza Danych jest dr inż. Monika Chuchro, pokój 348A
– mail: chuchro@agh.edu.pl

Opiekunem I roku kierunku Geoinformatyka jest dr inż. Anna Franczyk, pokój 350 B:
– mail: franczyk@geol.agh.edu.pl

Do opiekunów I roku i specjalności można się zgłaszać z pytaniami lub problemami związanymi z realizacją programu nauczania.

  • Sesja i terminy zaliczeń przedmiotów

Każdy prowadzący zajęcia podaje na I zajęciach zasady uzyskania zaliczenia: liczbę terminów, formy zaliczenia, warunki terminów poprawkowych oraz sposoby wyliczenia oceny końcowej. W przypadku braku takiej informacji obowiązują informacje zawarte w sylabusie (http://syllabuskrk.agh.edu.pl/).

  • Informacje i aktualności dotyczące specjalności i kierunków studiów

Aktualności, godziny konsultacji, propozycje staży i kursów, informacje od prowadzących umieszczane są na stronie Katedry: http://www.geoinf.agh.edu.pl/ oraz na stronie Facebook: facebook.com/geoinf

  • Konta pocztowe

Mogą Państwo uzyskać dwa adresy mailowe:

– wydziałowy, na serwerze Geolog. Starosta roku powinien skontaktować się z administratorem wydziałowym Januszem Zajegą, w celu założenia kont pocztowych i ustalenia wstępnych haseł.

– uczelniany, na serwerze Galaxy. Każda osoba zainteresowana powinna się udać do UCI (C1/C2 4 piętro) z ważną legitymacją studencką w celu utworzenia konta pocztowego. Konto na serwerze Galaxy uprawnia do korzystania z ogólnodostępnego wifi.

  • Dostęp do bezpłatnych licencji oprogramowania

Konto na serwerze Geolog umożliwia dostęp do darmowego oprogramowania na platformie MSDN: http://www.geol.agh.edu.pl/~elms/

Studenci mogą także korzystać z oprogramowania dostępnego w UCI: http://www.uci.agh.edu.pl/uslugi/oprogramowanie/licencje-dostepne-dla-pracownikow-i-studentow/