INFORMATYKA STOSOWANA

INFORMATYKA STOSOWANA NA WYDZIALE GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Dlaczego warto studiować u nas INFORMATYKĘ STOSOWANĄ?

  • 5-te miejsce w Polsce w Rankingu Perspektyw 2016 dla kierunków IT (Uwzględnione kierunki: Informatyka, Informatyka stosowana, Informatyka w biznesie, Teleinformatyka oraz kierunki pokrewne)
    http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-techniczne/kierunki-it
  • wysoki udział przedmiotów informatycznych w programie studiów, w tym m. in. programowanie proceduralne i obiektowe, systemy operacyjne, bazy danych, grafika komputerowa, przetwarzanie sygnałów
  • zgodność pracy z wykształceniem 
  • ciekawe studia informatyczne zahaczające o nowoczesne zagadnienia z dziedziny Nauk o Ziemi (GIS, przestrzenne bazy danych, teledetekcja, modelowania geodynamiczne, metody geofizyczne)
  • praktyczne wykorzystanie umiejętności informatycznych w różnych zagadnieniach naukowych i przemysłowych
  • kształcenie z użyciem specjalistycznego oprogramowania (np. MatLAB, ArcGIS, Visual Studio, AutoCAD, FLAC, Statistica, R)
  • możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach prowadzonych w Katedrze oraz w ramach działalności koła naukowego GEOS Informatica

Limit przyjętych studentów na studia I-go i II-go stopnia wynosi 90 osób.

Program studiów I-go stopnia (2018/2019)

Progi punktowe od początku istnienia kierunku – studia I-go stopnia (źródło, źródło2):

Kierunek rekrutacji/rok rekrutacji

Próg punktowy

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Informatyka Stosowana WGGiOŚ

600

508

504

651

708

766

732

816

Liczba osób na miejsce (źródłoźródło2):

Kierunek / rok rekrutacji Liczba osób na miejsce
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Informatyka Stosowana WGGiOŚ 0,73 0,62 0,82 1,26 1,40 2,79 3,08 8,60

 

Program studiów II-go stopnia 

Progi punktowe od początku istnienia kierunku – studia II-go stopnia (źródło):

Kierunek / rok rekrutacji

Próg punktowy

2011

2012

2013

2014

2015

Informatyka Stosowana WGGIOŚ

691 (Z)

647,6 (Z)

654,4 (Z)

688 (Z)

743 (Z)